In prettige buurten

 
Eigen Haard zorgt zoveel mogelijk voor een mix van bewoners om een prettige buurt te realiseren.

Jaarverslag 2020

Verschillende typen woningen, bedrijfspanden en verschillende soorten huurders hebben invloed op de ontwikkeling van een buurt. Er ontstaat een gemengde buurt waar het prettig is om te wonen. In een gemengde buurt zijn er huurwoningen in allerlei prijsklassen, koopwoningen, bedrijfsruimten en maatschappelijke voorzieningen. Er zijn appartementencomplexen, maar ook eengezinswoningen. Allerlei mensen wonen en werken er samen en er zijn voorzieningen voor jong en oud.

Schoon

Een prettige buurt is ook een buurt waar het schoon is, waar niet te veel rommel en vuilnis in het straatbeeld te zien is en waar overlast wordt gesignaleerd en aangepakt. Het is een buurt waar de gebouwen, de maatschappelijke voorzieningen en de openbare ruimte op orde zijn. De uitstraling is goed en er zijn geen grote, in het oog springende mankementen.

Veilig

Het is in een prettige buurt ook veilig. Zaken als goede verlichting en goede sloten zijn geregeld. Om inbraken tegen te gaan, is het belangrijk om fysieke maatregelenIn een prettige buurt ontmoeten bewoners elkaar. De uitstraling is goed en men is trots op de buurt. te nemen in een woning, zoals het aanbrengen van gecertificeerd hang,- en sluitwerk, verlichting, kerntrekbeveiliging of rookmelders. In 2020 brachten we bij 250 woningen inbraakvoorzieningen aan die voldoen aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). Ook zijn er extra maatregelen getroffen bij 26 complexen. Hier is op de algemene toegangsdeur kerntrekbeveiliging aangebracht. Daarnaast brachten we, daar waar het echt noodzakelijk was en alle andere middelen waren uitgeput (tijdelijk) beveiligingscamera’s aan. Dit zorgt voor extra veiligheid bij bewoners, zodat zij zich prettiger voelen in hun omgeving. 

Een ander belangrijk aspect van een prettige buurt is dat bewoners elkaar kennen, dat er netwerken zijn van mensen die er wonen.


Een mix van bewoners

In een aantal wijken is er een hoge concentratie van kwetsbare bewoners, waaronder statushouders. Het is belangrijk om hier ook een mix van bewoners te krijgen met wat meer draagkracht. Om die buurten te versterken, verhuren we daar meer betaalbare middensegment huurwoningen of verkopen we woningen voor de buurt.

Sturing in onze aanpak

Er zijn ook buurten met weinig sociale huurwoningen, waar weer overwegend koopwoningen zijn en weinig variatie qua bewoners. Daar houden we ons woningaanbod juist overwegend sociaal en sturen we ook op een betere mix. We hebben dit goed in beeld in onze wijken door onze wijkselectiemodel. Soms is het toepassen van een woonconcept, renovatie of slopen en nieuwbouw een goede aanpak. Door onze bedrijfspanden te verhuren aan ondernemers of instellingen die bijdragen aan de wijk, dragen we ook weer bij aan de buurteconomie.
Zo stimuleren we gemengde bewoning en levendigheid in een prettige buurt