Leefbaarheid per gemeente

 
"De Zomerkunstdag was een vrolijke noot in het Covid-19-jaar in De Banne in Amsterdam Noord. Veel bewoners hingen een gekleurde deken over het balkon."

Jaarverslag 2020

Wij stemmen onze maatschappelijke prestaties goed af met de gemeenten. Met een cyclus van woonvisie, bod en prestatieafspraken kijken we - samen met de gemeente en huurdersorganisatie - naar wat er lokaal nodig is. Op basis van een visie op de lokale volkshuisvesting doet de corporatie een bod. De afspraken over de prestaties worden goed vastgelegd. Gemeente en huurders hebben dus invloed op onze activiteiten. Per gemeente kunt u de afspraken bekijken en zien wat er in 2020 zoal gerealiseerd is. Een aantal thema’s komt telkens terug: 

  • Betaalbaarheid en bereikbaarheid voor de doelgroep
  • Kwaliteit en duurzaamheid van woningen
  • Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed
  • Huisvesting van bijzondere groepen
  • Nieuwbouw en aankoop van woningen
  • Liberalisatie en verkoop