Tevredenheid en onderzoek

 
Het landelijk gemiddelde voor Reparatieverzoeken was een tiende gestegen in 2020. Hierdoor was onze 7,9 op Reparatieverzoeken goed voor de B-status.

Jaarverslag 2020

Veel van de dienstverlening boden we in het Covid-19-jaar ineens digitaal of helemaal anders aan. Bezichtigingen deden we bijvoorbeeld digitaal of met sleutelkastjes op locatie zonder de aanwezigheid van een medewerker van Eigen Haard. Tijdens de Covid-19-lockdowns konden we bij reparatieverzoeken alleen nog het hoognodige doen. Er bleek veel begrip te zijn bij onze huurders. We zijn dan ook trots dat de waardering voor onze dienstverlening ongeveer hetzelfde bleef.

Aedes benchmark

De Aedes benchmark werd in 2020 voor het zesde jaar gedaan. De AEDES Benchmark vergelijkt corporaties op verschillende prestatievelden, waarop een corporatie een A, B of C kan scoren. Een A staat voor bovengemiddeld, een B voor gemiddeld en een C voor onder het gemiddelde. Met de uitslag vergelijken corporaties zich onderling en leren ze van elkaar. Er zijn bijvoorbeeld corporaties die hun dienstverlening in 2020 zelfs verbeterden. Hiervoor organiseren we in 2021 bij hen 'een studiereis' voor tips en advies.

Een A voor Bedrijfslasten

Net als de eerste zes jaren scoorden we in 2020 een A op bedrijfslasten. De bedrijfslasten per woning namen in 2020 wel toe ten opzichte van 2019, maar die trend zien we bij bijna bij alle deelnemende corporaties.

Een B voor het Huurdersoordeel 

Helaas redden we het in 2020 nét niet om een A te behalen voor het Huurdersoordeel. Dit kwam niet omdat wij lagere cijfers inleverden, maar omdat het landelijk gemiddelde voor Reparatieverzoeken in 2020 een tiende was gestegen. Hierdoor was onze 7,9 op Reparatieverzoeken dit jaar niet genoeg voor de A-status. 

De cijfers

Onderdeel Eigen Haard
2019
Score Eigen
Haard 2020
Gemiddelde
hele sector 2020
Status Eigen
Haard 2020
Bedrijfslasten per woning € 707 € 764 € 828 A
Oordeel nieuwe huurders 7,7 7,6 7,7 B
Oordeel huurders met een reparatieverzoek 7,9 7,9 7,7 B
Oordeel vertrokken huurders 8,1 8,1 7,5 A