Betrokken partners

 
We zochten en vonden steeds weer betrokken partners, zoals nieuwe aannemers, betrokken bewonerscommissieleden en actieve medewerkers van buurtorganisaties.

Jaarverslag 2020

In 2020 werkten we in Amsterdam met buurtstrategieën en wijkplannen voor Slotermeer Noordoost en Slotermeer Zuidwest, Geuzenveld Zuid, Slotervaart Zuid, Osdorp Centrum, Osdorp Wildeman, Robert Scottbuurt, Vogelbuurt, Indische Buurt Zuidoost, Volewijck, Molenwijk, Banne Buiksloot, Reigersbos Zuid/Gaasperdam, Betondorp, Venserpolder, Holendrecht, Bijlmer Haardstee. Dit waren in 2020 buurten die het slechtst scoorden op leefbaarheid.

We dachten en werkten vanuit de buurt en werkten zo veel mogelijk samen. Wij merkten dat veranderingen het best op hun plek vielen als we dit samen deden met bewoners, gemeente, andere corporaties, politie, opbouwwerk, vrijwilligers en anderen. We vonden het belangrijk dat we buurten integraal aanpakten als het gaat om het fysieke en het sociale domein. 

Buurtstrategieën en wijkplannen

Met collega-corporaties en de gemeente Amsterdam maakten we in 2020 afspraken over het versterken van de gebiedsgerichte samenwerking tussen de corporaties en de gebiedsteams van de gemeente. Met collega-corporaties verkenden we een integrale samenwerking met als uitgangspunt de buurt en met als doel gemengde buurten. 

Door actief te sturen op instroom en leefbaarheidsmaatregelen maken we onze buurten leefbaarder. We monitorden de ontwikkeling van de buurten op zowel de middellange als korte termijn. Ook in de regiogemeenten werkten we samen met de gemeenten en partners aan prettige buurten. Door actief in te zetten op partnerschappen weet iedereen wat er aan de ontwikkeling van de buurt bijgedragen moet worden. Soms voor een specifieke buurt, soms voor een hele gemeente en soms in ons hele werkgebied.

We gingen graag verbindingen aan met wijkpartners, die iets kunnen betekenen voor onze kwetsbare bewoners. Een structurele samenwerking had onze voorkeur. Wij stimuleerden zelfredzaamheid, samenwerking en sociaal eigenaarschap van de bewoners die passen bij onze doelen en verantwoordelijkheden. Zo werkten wij aan een verzorgde en veilige buurt waar het voor iedereen prettig wonen is. 

In 2020 maakten we met collega-corporaties en de gemeente Amsterdam afspraken over de gebiedsgerichte samenwerking.