Zoveel mogelijk mensen

 
Wij hebben oog voor bijzondere doelgroepen. Mensen voor wie zelfstandig wonen of het vinden van een woning niet vanzelfsprekend is.

Jaarverslag 2020

Onze taakopvatting over het huisvesten van zoveel mogelijk mensen gaat verder dan het toewijzen van een woning en samenwerkingsafspraken maken met onze partners. Wij geloven dat community-vorming en het goed laten landen van de huurders in de wijk, belangrijk is voor het leefbaar houden van onze complexen. Daarom komt een wijkbeheerder bijvoorbeeld bij de statushouders op bezoek voor een welkomstgesprek. Of de wijkbeheerder maakt de nieuwe huurder wegwijs in de buurt, vertelt over participatiemogelijkheden en helpt bij het kennismaken met de buren.

De cijfers

Totale voorraad verhuringen 2020
Sociale huurwoningen 51.593
Middensegment huurwoningen 4.724
Bedrijfsonroerendgoed (BOG) 1.510
Parkeerplaatsen, garages en bergingen 5.416

 

Oog voor bijzondere groepen

 Het huisvesten van bijzondere groepen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, zorginstellingen en Eigen Haard.

Onder bijzondere groepen vallen onder meer statushouders, sociaal en/of medische urgenten en kwetsbare huurders die onder begeleiding wonen. Het huisvesten van bijzondere groepen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, zorginstellingen en Eigen Haard. Wij spreken met elkaar af hoeveel woningen wij reserveren.

Jongeren tot 28 jaar

In oktober 2020 ontvingen jongeren de sleutels van het gemengd wonen project Papaverhoek in Amsterdam. In dit getransformeerde monumentale schoolgebouw zijn 16 studio’s gerealiseerd voor jongeren en jonge statushouders tot 28 jaar.

Statushouders

In 2020 verhuurden wij 139 woningen aan statushouders: Aalsmeer (9), Amstelveen (25) , Amsterdam (71), Haarlemmermeer (16), Landsmeer (3), Ouder-Amstel (2), Uithoorn (11) en Zaanstad (2). Gemeenten zijn verplicht om statushouders te huisvesten en maken daarom afspraken met corporaties om woningen ter beschikking te stellen. De statushouder krijgt in het wonen en integreren ondersteuning van Vluchtelingenwerk.

Eerst verhuren aan een zorginstelling 

In vier gemeenten zijn er in 2020 met gemeente en zorgpartijen afspraken gemaakt om woningen ter beschikking te stellen aan bewoners die soms extra begeleiding nodig hebben om te leren wonen. In totaal verhuurden wij op deze manier 208 woningen: Aalsmeer (3), Amstelveen (8), Amsterdam (194) en Uithoorn (3). 

De woning wordt dan eerst verhuurd aan een zorginstelling. Naast het zorgvuldig uitzoeken van de woning zijn de afspraken er vooral op gericht om de bewoner optimaal op te nemen in de samenleving, zodat uiteindelijk de woning zelfstandig gehuurd kan worden door de bewoner zelf. 

Jongerencontracten

Een deel van onze woningen bestemmen wij speciaal voor jongeren, verdeeld in twee categorieën: van 18 tot 23 jaar en van 23 tot 28 jaar. We tekenden in 2020 362 nieuwe jongerencontracten verdeeld over acht gemeenten: Aalsmeer (50), Amstelveen (69), Amsterdam (181), Hoofddorp (12), Ouder-Amstel (12), Landsmeer (6), Oostzaan (2) en Uithoorn (30).

Met deze jongeren sluiten we een speciaal Jongerencontract af dat maximaal vijf jaar geldt. Zo houden we de woning beschikbaar voor een andere jongere. De inschrijfduur van de jongeren loopt tijdens het wonen door, waardoor het mogelijk wordt een andere woning te huren.  De meeste jongeren, die met ons een Jongerencontract afsloten, vinden op tijd een andere woning.

De gemeente Amstelveen heeft in 2020 gebruikgemaakt van de bevoegdheid om een deel van de eigen inwoners voorrang te geven op sociale huurwoningen. De gemeente wil graag iets betekenen voor jongeren van 28 tot en met 34 jaar. In 2020 verhuurden wij aan deze groep 21 woningen. De jongeren melden zich rechtstreeks bij de gemeente die vervolgens controleert of de jongeren aan de gestelde criteria voldoen. Eigen Haard sluit met deze jongeren een regulier contract voor onbepaalde tijd af.

Senioren

Een deel van onze woningen bieden wij met voorrang of uitsluitend aan senioren aan. Dat betreft een aangepaste en toegankelijke woning zonder treden en drempels. 

Verhuur binnen maatwerkregeling

In 2020 wezen wij 27 van onze woningen toe binnen de maatwerkregeling, want soms is maatwerk nodig voor situaties waarin de regelgeving niet voorziet. In dat geval mogen wij afwijken van de reguliere toewijzingsvolgorde. Voorbeelden hiervan zijn huurders die te maken hadden met overlast waarbij de overlast niet te bewijzen is. Wel gelden de normale eisen rond inkomen en huishoudgrootte. Wij mogen maximaal 5% van onze verhuringen per gemeente gebruiken voor maatwerktoewijzingen. In totaal vijf gemeenten hebben wij deze maatwerkregeling ingezet: Aalsmeer (2), Amstelveen (6), Amsterdam (12), Ouder-Amstel (4) en Uithoorn (3).

Amsterdam centrale stad kwetsbare groepen