Wonen betaalbaar

 
Met doorstroommaatregelen verleidden we huurders naar een nieuwe woning met een huur die goed past bij het inkomen, de gezinssamenstelling en levensfase.

Jaarverslag 2020

Ruim 90% van onze woningvoorraad bestond in 2020 uit sociale huurwoningen. De overige woningen verhuurden we in het middensegment. Wij verhuren onze woningen, die vrij komen, betaalbaar en passend bij het inkomen. Met doorstroommaatregelen verleiden we huurders naar een nieuwe woning met een huur die goed past bij het inkomen, de gezinssamenstelling en levensfase. Ook in 2020 streefden wij naar betaalbare woningen voor mensen met een inkomen tot € 60.000. Mensen, die willen verhuizen, hebben weinig kans op een betaalbare woning en zij blijven zitten waar ze zitten. 

Meer huurachterstanden en maatwerkafspraken

Door onze intensieve aanpak daalde het huurachterstandenbedrag tot voor de uitbraak van Covid-19-virus tot een laagste punt ooit. In de periode maart tot en met juni 2020 namen 557 huurders contact met ons op waarna wij maatwerk leverden door uitstel van betaling of coulante betalingsregelingen. In augustus 2020 waren voor de SH, MSH en VSH-huurders de acute financiële problemen opgelost en daalden de huurachterstanden en het aantal huurders met een huurachterstand geleidelijk tot hetzelfde niveau van voor de uitbraak van Covid-19-virus.

Bij de BOG-huurders in de getroffen sectoren heeft na de versoepelingen van de eerste Covid-19-maatregelen enig herstel plaatsgevonden. Als gevolg van de tweede Covid-19-lockdown met verscherpte maatregelen liepen de huurachterstanden echter verder op. Met deze huurders maakten wij waar nodig maatwerkafspraken. 

Vroegsignalering bij huurachterstand

We willen niet dat onze huurders in de problemen komen en signaleren direct een huurachterstand. We handhaven streng om problemen voor te zijn, bieden hulp en werken samen met verschillende partijen, zoals de gemeente. We benaderen huurders met een achterstand in een zeer vroeg stadium met verschillende middelen: SMS, herinneringen, betaalmails, telefonisch contact, belcomputer en huisbezoeken. Zo gaat de huurachterstand niet over in een problematische schuld, blijft een oplossing binnen bereik en blijven de kosten voor de huurder zo laag mogelijk. 

Wij werken samen met bijvoorbeeld hulpverleningsorganisatie Vroeg Eropaf en Geregelde Betaling en melden huurders met een huurachterstand van twee maanden aan bij de verschillende gemeentes. 

Hulpverleners bezoeken vervolgens de bewoners om de - vaak meervoudige - problemen te bespreken en proberen deze op te lossen. Om schrijnende gevallen een vangnet te geven, ontwikkelden we - samen met onze huurdersvereniging Alert - een maatwerkregeling.

Huisuitzetting in 2020

In 2020 zegden we huurders 191 keer een ontruiming aan, een daling van 149 ten opzichte van 2019. Een 'aanzegging' is een middel om de zaak in beweging te brengen en in 2020 ontruimden wij 21 woningen daadwerkelijk tegenover 33 in 2019. 

Huisuitzetting is een uiterste maatregel, die wij liever niet gebruiken. Het druist in tegen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Het is voor de huurder een persoonlijk drama.