Wij bouwen duurzaam en innovatief

 
Door middel van pilots zoeken wij naar mogelijkheden om onze projecten duurzamer te ontwikkelen.

Jaarverslag 2020

We leverden in 2020 in totaal 509 nieuwe woningen op: sociale huurwoningen, middensegment huurwoningen en koopwoningen door elkaar voor gemengde wijken. We namen 884 woningen in aanbouw.

Samen veilig doorbouwen

Met de aanpassingen vanuit het Covid-19-protocol ‘Samen veilig doorbouwen’ konden de meeste bouwwerkzaamheden doorgaan in 2020. Onze nieuwbouw bouwden Samenwerking met andere partijen is essentieel om continu te innoveren. wij conform de nieuwste richtlijnen van de overheid. De woningen zijn erg duurzaam en met ingang van 2021 bijna energie neutraal (BENG). Ondertussen zoeken wij met pilots naar mogelijkheden om onze nieuwbouwwoningen nog duurzamer te ontwikkelen. 

Wij zetten in 2020 stappen om in de komende jaren veel nieuwbouwwoningen op te leveren, zoals in: 

Amsterdam

Voor het project Elzenhagen Singelstrook sloten wij een intentieovereenkomst met CZAN voor de afname van sociale huurwoningen, middensegment huurwoningen en maatschappelijke functies. In 2021 werken we verder aan de uitwerking van dit plan. Voor het project Buiksloterweg sloten wij een bouwteamovereenkomst met Hillen-Roosen. De bouw van circa 22 huurwoningen start naar verwachting in 2021. 

Aalsmeer

We ondertekenden in 2020 de turnkey-overeenkomst met Trebbe en de koopovereenkomst met Bohemen voor de realisatie van 44 appartementen bij de Spoorlaan in Aalsmeer. Met de bouw van de sociale huurwoningen en middensegment huurwoningen wordt gestart in 2021. De woningen worden opgeleverd in 2022.  

Haarlemmermeer

Met Vastbouw sloten we in 2020 een aannemingsovereenkomst voor het project Trackx. In dit project transformeren wij het voormalige Vestiakantoor naar 16 studio’s en 16 2-kamerwoningen. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet om het gebouw klaar te maken voor de bouwactiviteiten, onder meer door de inboedel te verkopen en de eerste sloopwerkzaamheden uit te voeren. Eind 2020 ontvingen wij de omgevingsvergunning en in 2021 vindt de transformatie plaats van het kantoorpand.

Voor het project Wickevoort ondertekenden wij de aannemingsovereenkomst voor de eerste twee fases. We zijn in 2020 gestart met de bouw van de eerste fase. In de Erven bouwen we 48 sociale huurwoningen. De bouw van de tweede fase – het poortgebouw met 35 sociale huurwoningen – start in de eerste helft van 2021. In 2021 werken we aan de voorbereiding van een 3e en 4e fase in dit gebied bij Cruquius. 

Duurzame wetgeving 

Met ingang van 2021 moeten al onze nieuwbouwwoningen voldoen aan de BENG-eisen. BENG staat voor “Bijna Energie Neutrale Gebouwen”. We zetten daarmee een nieuwe stap in het verduurzamen van onze woningen. Daarnaast bereiden we ons in 2021 voor op de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging.  

Circulariteit bij sloop/nieuwbouw 

Bij het sloop/nieuwbouwproject Fridtjof Nansenhof werden in 2020 zo veel mogelijk materialen hergebruikt. Hiervoor werden naast de sloop van het complex zelf nog twee ‘donor’-gebouwen gebruikt. We hergebruikten in 2020 ook zoveel mogelijk materiaal voor het transformatieproject van het oude Vestiakantoor in Hoofddorp naar een appartementengebouw voor een woongroep met jongeren: TrackX. 

Stappen richting CO2 neutraal 

In 2020 werkten wij aan het sloop/nieuwbouw project aan de Christinalaan. Bij het gebruik van waterstof voor verwarming komt geen CO2 vrij.Vooruitlopend daarop stelden wij een aantal leegstaande woningen ter beschikking aan Stedin. Stedin bouwde voor deze woningen het bestaande aardgasnet tijdelijk om, waardoor het geschikt werd voor waterstof. Bij het gebruik van waterstof voor verwarming komt geen CO2 vrij.

Het produceren van waterstof kost wel energie. Om CO2 neutraal te zijn moet je die energie duurzaam opwekken. Door mee te werken aan deze pilot droegen we bij aan de opgave om woningen in Nederland van het gas af te halen. 

De cijfers

Soort Opgeleverd in 2020 In aanbouw
genomen in 2020
Sociale huurwoning 242 598
Middensegment huurwoning 129 136
Koopwoning 138 150
Totaal woningen 509 884
Bedrijfsonroerendgoed in m2 540 637
Parkeerplaatsen 146 146