In woningen van goede kwaliteit

 
In 2020 herstelden we 391 onveilige balkons en voerden wij asbestinventarisaties en -saneringen uit.

Jaarverslag 2020
Ons beleid richt zich op het bewaken van goede kwaliteit van onze woningen. We voerden in 2020 ruim 56.000 reparatieverzoeken uit en kregen van onze huurders een gemiddelde score van 7,8 voor het reparatieproces. Onze huurders waardeerden de kwaliteit van de reparatie zelfs nog hoger met een 8,2. De hoge waardering van onze eigen vaklieden droeg daar flink aan bij. We gebruiken de feedback van onze huurders om te blijven verbeteren.
 
Belangrijke thema's die onder goede kwaliteit vallen zijn veiligheid, de conditie van de woning, duurzaamheid, innovatie en gezondheid. Onze aanpak droeg in 2020 bij aan een veiligere woning en een gezondere woonomgeving voor onze huurders.
 

Veiligheid

In 2020 herstelden wij 391 onveilige balkons. Voor 2021 staan er nog 151 ingepland. Wij voerden 3.056 asbestinventarisaties uit en realiseerden 1.270 asbestsaneringen. Een projectgroep startte in 2020 om de brandveiligheid van ons vastgoed in kaart te brengen. 

Gezondheid Circa 100 woningen, waar we lood aantroffen, zijn gesaneerd. 

In samenspraak met gemeente Amsterdam zetten we in 2020 het onderzoek voort naar loden waterleidingen in ons vastgoed in alle gemeenten. Wij onderzochten alle wooncomplexen die zijn gebouwd tot 1960 met behulp van watertesten, visuele inspecties en archiefonderzoek. In totaal namen we 2581 watermonsters af en onderzochten we 523 wooncomplexen op de aanwezigheid van loden waterleidingen.