In woningen van goede kwaliteit

Duurzaamheid

 
“Wij beheerden ons vastgoed in 2020 zo milieuvriendelijk, energiezuinig en duurzaam mogelijk met zo min mogelijk grondstoffen.”

Wij leerden door te doen en experimenteerden met circulaire materialen en andere bouwmethoden. We gebruikten waar mogelijk duurzame materialen. Zo werkten we uitsluitend met milieuvriendelijke verf en FSC-gecertificeerd hout. Ook hergebruikten we steeds meer in het kader van circulair bouwen. We legden onze ambities vast in beleid en voerden dit ook door in projecten. We zorgden voor goed geïsoleerde woningen, zodat ze minder energie nodig hebben. Het is een van de aspecten, dat belangrijk is voor het woongeluk van onze huurders.

Innovatie en samenwerking waren essentieel om de nodige stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid en droegen bij aan een leefbare en milieubewuste woonomgeving.

In 2020 kwam het rapport Opgave en Middelen uit van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het rapport stelt dat in de periode tot en met 2035 het benodigde investeringsniveau € 116 miljard bedraagt. Op basis van het Klimaatakkoord is circa € 23 miljard nodig voor de verduurzaming. Het rapport concludeert dat corporaties maar 75% van het vereiste totale investeringsvolume kunnen opbrengen. Een belangrijke factor in de beperking is de jaarlijkse verhuurdersheffing. 

Plan van aanpak voor CO2 neutraal herijkt

In 2020 is ons plan van aanpak, gericht op CO2 neutraal in 2050, herijkt. Het klimaatverdrag van Parijs zorgde in Nederland en Amsterdam voor een aantal afspraken en doelen. Deze zijn vastgelegd in onder andere de Greendeal en City deal Amsterdam Aardgasvrij en het rijks-brede programma Nederland Circulair in 2050. De hoofdlijnen zijn hetzelfde: het reduceren van het gebruik van energie en grondstoffen / materialen. Dit in 2020 herijkte plan van aanpak draagt ertoe bij dat in 2030 90% van ons vastgoed aardgasvrijready is. En vervolgens, dat ons bezit in 2050 CO2 neutraal is en dat we in 2050 in een volledig aardgasvrij-gebouwde omgeving hebben.

Aardgasvrij-ready

In 2020 gingen we door met diverse ingrepen in de bestaande woningen en maakten we de woningen stapsgewijs aardgasvrij-ready. Aardgasvrij-ready is een andere opgave dan wegwerken van slechte labels. Aardgasvrij-ready gaat ook over de vraag of een woning geschikt is voor de overstap naar een alternatieve warmtevoorziening. Eigen Haard definieert aardgasvrij-ready als: een bestaande woning is aardgasvrij-ready wanneer de woning geschikt is voor aansluiting op een alternatieve energie-infrastructuur, beschikt over elektrisch koken en comfortabel te verwarmen is. 

Amsterdamse Warmtemotor

Een forse stap maakten we in 2020 met ‘de Amsterdamse Warmtemotor’. Hiermee willen we de corporatiewoningen, die dicht langs het huidige warmtenet van Vattenfall in Amsterdam liggen, van het gas afhalen. In de Amsterdamse Warmtemotor neemt, naast de Amsterdamse corporaties en Vattenfall, ook de gemeente Amsterdam deel. Uitgangspunt is dat de rekening voor de huurder vergelijkbaar blijft met zijn of haar huidige gasrekening en dat de benodigde werkzaamheden in de woning minimaal zijn.

Zonnepanelen

Samen met Wocozon plaatsten we in 2020 op grote schaal zonnepanelen op woningen. In 1,5 jaar tijd zijn circa 1.500 woningen van Eigen Haard door Wocozon voorzien van zonnepanelen.