Betrokken partners

Bouwpartners

 
“ Wij versterkten de samenwerking in de keten met onze bouwpartners en bouwden zo duurzamer en kostenefficiënter. ”

Aan de hand van de herijkte EH-visie werkten we in 2020 effectiever samen in de keten met onze bouwpartners, kregen we grip op de stijgende bouwprijzen en waren we goed uitgerust om ondanks de veranderende wetgeving onze nieuwbouwambitie waar te maken. Op deze manier droegen bij aan de langetermijndoelen van Eigen Haard en voldeden we aan veranderende wetgeving.

Project-overstijgend samenwerken 

Na een uitgebreid selectietraject selecteerden we in 2020 drie vaste partijen, gebaseerd op criteria zoals samenwerking, kostenefficiëntie, duurzaamheid en innovatie. Met hen sloten we begin 2021 een raamovereenkomst en gaan we de eerste projecten oppakken. Daarnaast werkten we project-overstijgend samen en zorgden we ook voor onderlinge kennisdeling. Onze complexe, gestapelde nieuwbouwopgaven, dat zijn per jaar ongeveer 250 nieuwbouwwoningen, pakten we - in ketensamenwerking - op met deze drie vaste partijen.

Gezamenlijke inkoop met corporaties 

Met acht Noord-Hollandse corporaties onderzochten wij in 2020 de mogelijkheid om gezamenlijk conceptwoningen in te kopen. Conceptwoningen zijn voor-gedefinieerde oplossingen. Het idee is inkoop van het best passende product op de markt. De doelstellingen van de gezamenlijke inkoop zijn het bundelen van informatie, expertise, hulpmiddelen en inkoopvolume.
Gezamenlijke inkoop resulteerde in besparingen (tijd, geld, capaciteit) en betere prestaties (kwaliteit) door het grotere volume en de continuïteit van het inrichten van ‘treintjes’ met opvolgende projecten.

Bouwstromen

Er wordt gewerkt aan een Bouwstroom Appartementen, een Bouwstroom Eengezinswoningen en een Bouwstroom Flex Wonen. Hierbij zochten we ook afstemming met Bouwstromen, die elders in het land werden ingericht.