Wij bouwen duurzaam en innovatief

Cijfers - circulair slopen

 
“In 2020 werkten we aan een nieuw model om een betere afweging te maken tussen sloop of renovatie.”

In 2020 sloopten we 174 woningen en 10 bedrijfsruimten en we werkten aan een nieuw model om een betere afweging te maken tussen sloop of renovatie. Het model maakt de kosten en baten inzichtelijk, zowel financieel als volkshuisvestelijk. Wij selecteerden in 2020 één circulair sloopbedrijf voor drie circulaire sloopprojecten.

Wij selecteerden één circulair sloopbedrijf voor drie circulaire sloopprojecten in Amsterdam. Dat betekent dat het sloopbedrijf zoveel mogelijk materialen uit de sloop een nieuwe bestemming geeft. Zo reduceren we afval en dragen we bij aan het milieu.  

Wij sloopten in 2020 woningen in de gemeente Amsterdam en het interieur van een te transformeren kantoorgebouw in de gemeente Haarlemmermeer. In Amsterdam sloopten wij in de projecten Kramatweg (reeds vermeld in het jaarverslag 2019), Kolenkit fase 5 (84 woningen) en Fridtjof Nansenhof (50 woningen). In Amsterdam zijn 40 woningen en 10 bedrijfsruimtes administratief opgevoerd als sloopwoningen voor het project Bernard Loderstraat. De sloopwerkzaamheden vinden plaats in 2021. In 2020 en 2021 bouwen we op de plekken van deze sloopwoningen weer nieuwe en duurzame woningen terug. We sloopten alleen het interieur uit het voormalig Vestiakantoor. 

In de Haarlemmermeer sloopten wij voor het project Trackx niet een volledig gebouw, maar alleen het interieur uit het voormalig Vestiakantoor. Ook bij dit project ging de aannemer circulair te werk en krijgen zoveel mogelijk materialen uit het interieur een nieuwe bestemming. 

Cijfers

Gesloopte panden 2020 2020 2019
Woning 174 215
Bedrijfsruimte 10

1