Wendbare organisatie

Geschillencommissie

 
“De Geschillencommissie onderhield in 2020 talloze contacten met de huurders.”

De Geschillencommissie adviseerde in 2020 over eenentwintig  zaken ten opzichte van veertien in 2019. Het merendeel, namelijk twaalf klachten, betrof - al dan niet gedeeltelijk - gegronde klachten. Deze (deels) gegronde klachten gingen voornamelijk over de communicatie met huurders. De meeste klachten hebben te maken met overlast of onderhoud.

We onderhielden talloze contacten met onze huurders. Er ging echter ook wel eens iets mis. Onze huurders hebben dan de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Kwamen we er samen niet uit, dan kon de kwestie worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van Eigen Haard.

Wij besteedden in 2020 veel aandacht aan het verbeteren van de afhandeling van klachten en geschillen met onze huurders. Dit deden wij onder meer door onze huurders in een vroeg stadium te voorzien van de juiste informatie over het verdere verloop van een verzoek of klacht. Onze dienstverlening was steeds onderwerp van gesprek. De cijfers rapporteerden wij periodiek aan het bestuur en de Raad van Commissarissen.