Wendbare organisatie

Bestuur

 
“Het bestuur van Eigen Haard is collectief verantwoordelijk, maar ieder heeft eigen aandachtsgebieden.”

Bert Halm en Vera Luijendijk vormen vanaf 1 september 2020 samen het bestuur van Eigen Haard. Collectief verantwoordelijk, maar ieder met een eigen aandachtsgebied, intern en extern.

Aandachtsgebieden

Bert Halm Vera Luijendijk
Intern
Strategie
Vastgoedbeheer
Ontwikkeling & zakelijk beheer

Informatiemanagement & processen

Human Resources

Ondernemingsraad

Finance & Control
Wonen
Risicocontrol & Audit
Bestuurszaken
Gemeenten


Amsterdam Stadsdelen Noord, Nieuw-West en West
Amstelveen

Almere

Haarlemmermeer

Zaanstad

Amsterdam Stadsdelen Oost, Zuidoost, Centrum en Zuid

Aalsmeer
Landsmeer
Ouder-Amstel
Uithoorn

Organisaties
Aedes
AFWC
De vernieuwde stad


Aedes
WSW

ILT-Aw

 Nevenfuncties

Lid dagelijks bestuur van De Vernieuwde Stad 

Beoogd lid van de raad van toezicht van het Nationaal Warmtefonds

PE-punten

Bestuurders van woningcorporaties moeten binnen drie jaar 108 PE-punten halen. Wij voldoen aan onze verplichting. Het aantal behaalde PE-punten is verantwoord in de Aedes PE-portal. Wij blijven leren en ontwikkelen om onze taak goed uit te voeren. Wij volgden de afgelopen periode dan ook regelmatig seminars, themabijeenkomsten, leergangen en trainingen gevolgd die te maken hebben met leiderschap en cultuur, strategie en beleid, veranderkunde en innovatie en duurzaamheid.

Beloning 

De beloning van onze bestuurders voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT ) en het overgangsrecht. In verband met de bestuurstransitie was Mieke van den Berg tot 1 februari 2020 in dienst van Eigen Haard. Zij ontving daarvoor in 2020 een vergoeding van € 18.456. Haar vergoeding was conform de WNT-regelgeving. Ze heeft daarnaast een transitievergoeding gekregen.

Soort Bert Halm
                       
Mieke van den Berg
tot 1 februari 2020
                       
 Vera Luijendijk
vanaf 1 september 2020
Beloning + belastbare onkostenvergoedingen € 188.810 € 18.456 € 53.660 
Beloningen betaalbaar op termijn € 25.083 € 0 € 8.007 
Totaal € 213.893 € 18.456 € 61.667