Wie zijn we

Wij zorgen ervoor dat zoveel mogelijk mensen betaalbaar kunnen wonen, in een woning van goede kwaliteit en in een prettige buurt. We verhuren woningen speciaal voor mensen met lagere inkomens.

Governance

Wij dienen een publiek belang. Wij maken goede afspraken en houden ons aan de regels. Wij handelen integer en transparant. Wij laten zien dat de samenleving op ons kan vertrouwen.

Onze partners

Onze ambities behalen we samen met onze maatschappelijke partners, zoals huurdersorganisaties, gemeenten en maatschappelijke instellingen. We overleggen regelmatig om de juiste keuzes te maken.

Eigen Haard Magazine

Het Eigen Haard Magazine valt 4x per jaar op de deurmat van al onze huurders.