Wie zijn we

Wij zorgen ervoor dat zoveel mogelijk mensen betaalbaar kunnen wonen, in een woning van goede kwaliteit en in een prettige buurt. We verhuren woningen speciaal voor mensen met lagere inkomens.

Governance

Wij dienen een publiek belang. Wij maken goede afspraken en houden ons aan de regels. Wij handelen integer en transparant. Wij laten zien dat de samenleving op ons kan vertrouwen.

Samen met onze partners

Wij staan midden in de samenleving. En alleen samen met belanghebbenden kunnen wij onze ambities waar maken. Om er zeker van te zijn dat we de juiste dingen doen, overleggen we regelmatig met huurdersorganisaties, gemeenten, stadsdelen en maatschappelijke instellingen.

Eigen Haard Magazine

Het Eigen Haard Magazine, opvolger van de GeWoon, verschijnt 4 keer per jaar.