Afspraken per gemeente

In iedere gemeenten waar we woningen verhuren maken we afspraken voor de lokale volkshuisvesting. Daarvoor overleggen we met lokale huurdersverenigingen  en gemeentebesturen en bepalen wat in een bepaalde periode wenselijk en haalbaar is. Hoe wijzen we de woningen toe. Hoeveel woningen gaan we bouwen en opknappen. Wat gaan we doen aan verduurzaming en leefbaarheid. De uitkomst van deze gesprekken leggen we vast in prestatieafspraken.

Prestatieafspraken per gemeente

Aalsmeer Prestatieafspraken 2021-2026
Amstelveen Prestatieafspraken 2021-2024 (update 2023)
Amsterdam Samenwerkingsafspraken 2020-2023
Haarlemmermeer Prestatieafspraken 2024-2028
Landsmeer Prestatieafspraken 2021-2024
Ouder-Amstel Prestatieafspraken 2021-2026
Uithoorn  Prestatieafspraken  2019-2022
Zaanstad

Samenwerkingsovereenkomst 2020-2024