Integer ondernemen

Governance

Wij zijn een maatschappelijke instelling. De samenleving moet erop vertrouwen dat wij integer en transparant handelen. Daarom houden we ons aan de regels die toezichthoudende isntanties en wij onszelf stellen.  

Onze statuten en reglementen

Voor betrouwbaar handelen en toezicht houden we ons aan de volgende reglementen en statuten:

Governancecode en Aedescode

In de Governancecode voor Woningcorporaties staan principes en uitwerkingsbepalingen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. In de Aedescode is de maatschappelijke functie van de leden van Aedes vastgelegd en uitgewerkt. Wij zijn lid van Aedes en onderschrijven de code.

ANBI

Woningstichting Eigen Haard is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ons RSIN nummer is 2562856. Dat vind je ook terug in het ANBI formulier.