In gesprek met huurders

Samen met onze huurders overleggen we over ons beleid en werken we aan de verbetering van de leefomgeving en de dienstverlening.

Huurdersfederatie Alert

Met huurdersfederatie Alert maken we tal van afspraken over het algemene beleid, zoals de jaarlijkse huurderverhoging, het verduurzamingsbeleid, het onderhoud, etc. De manier waarop we samenwerken hebben we vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst, aangevuld met reglementen over lokale huurdersorganisatie en bewonerscommissies en een overzicht welke onderwerpen waar besproken worden. 

Jouw lokale huurdersvereniging

In de meeste gemeenten waar we actief zijn is ook een lokale huurdersvereniging. Die vertegenwoordigen de Eigen Haard huurders onder andere in het maken van prestatieafspraken met de gemeente. Maar ze spreken ons ook aan als er klachten zijn over onderhoud en de dienstverlening.  

Aalsmeer Huurdersvereniging Aalsmeer-Kudelstaart
Amstelveen  Bewonersraad Amstelveen
Amsterdam HBO Argus
Landsmeer Huurdersvereniging Landsmeer
Ouder-Amstel Huurdersvereniging Ouder-Amstel
Uithoorn Huurdersvereniging Uithoorn & de Kwakel

Bewonerscommissies

In veel woongebouwen is een bewonerscommissie actief. Met de bewonerscommissie maken we afspraken over onderhoud en verbeteringen van het gebouw.  Meepraten of meedenken over je leefomgeving? Meld je aan bij de bewonerscommissie in je woongebouw. 

Ons klantpanel

Onze huurders hebben recht op goede dienstverlening. Daarom vragen we regelmatig aan ons klantpanel wat die van onze dienstverlening vindt en hoe we die kunnen verbeteren.