Over Eigen Haard

Woongeluk voor iedereen

Wij werken aan goede, betaalbare woningen voor lagere en middeninkomens in de regio Amsterdam.

Luisteren naar huurders

We spreken met huurdersorganisaties en huurders om samen tot de beste keuzes te komen.

Eigen Haard in cijfers

Hoeveel woningen heeft Eigen haard? Hoe hoog is de gemiddelde huur? En hoe presteert Eigen Haard?

Afspraken per gemeente

In de gemeenten waar we woningen verhuren maken we afspraken met huurders en gemeenten over de volkshuisvesting.

De organisatie

Bij ons werken bijna 600 medewerkers met hart en ziel aan de volkshuisvesting

Governance

Onze huurders en de samenleving kunnen op ons vertrouwen.  Wij houden ons aan de afspraken en de regels. 

De raad van commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht op het bestuur van Eigen Haard en geeft advies.

Eigen Haard magazine

Het Eigen Haard magazine valt 4x per jaar op de deurmat van al onze huurders.