Passend toewijzen

Al een paar jaar wijzen woningcorporaties hun sociale huurwoningen passend toe. We doen dit nu ook met onze middensegment huurwoningen.  We kijken of de grootte van de woning en de huur passen bij het inkomen en het aantal personen waarmee je gaat wonen. Zo krijgen meer mensen een woning die past bij hun situatie.

Welke woning past bij mij?

Hieronder vind je de tabel met informatie over welke woning bij jouw inkomen en huishouden past. Klik op de tabel om deze groter te maken. Weten hoe je je (gezamenlijk) inkomen berekent? Kijk dan hier. Let op: Voor doorstromers van Eigen Haard is er geen maximale inkomenseis.

Passend toewijzen

De vraag naar woningen is veel groter dan het aanbod. Niet iedereen heeft genoeg inkomen om een woning te kopen of in het hoger segment te huren (huur vanaf € 1131,-). Wij willen dat zoveel mogelijk mensen met lage- en middeninkomens in de regio Amsterdam betaalbaar kunnen wonen, in prettige buurten en in woningen van goede kwaliteit. Zo bieden we meer ruimte voor doorstromers en instromers met een middeninkomen. 

Vragen?

Stel ze via dit contactformulier.

 • Je bent een doorstromer als je een zelfstandige sociale huurwoning van Eigen Haard of een andere corporatie in de stadsregio Amsterdam huurt en leeg achterlaat.

  Heb je een jongerencontract? Dan ben je wel een doorstromer. Dit geldt niet voor: Campuscontracten, tijdelijke contracten, onzelfstandige woning (HAT), woongroepen.

 • Iedereen die geen sociale huurwoning van een corporatie binnen de stadsregio Amsterdam leeg achterlaat, zien wij als instromer. Dit zijn ook instromers: Campuscontracten, tijdelijke contracten, onzelfstandige eenheden (HAT), woongroepen. 

 • Dit kan als je een:

  • Sociale huurwoning van Eigen Haard huurt en leeg achterlaat.
  • Een sociale huurwoning van een andere corporatie huurt in de stadsregio Amsterdam en leeg achterlaat.
  • In de advertentie van een woning staat of we voorrang geven aan een doelgroep, bijvoorbeeld senioren. 
 • Wil je samen met een partner/medehuurder de woning huren? En heb je beiden een inkomen. Dan tellen beide inkomens 100% mee. Het gezamenlijk jaarinkomen mag niet boven de maximale inkomenseis uitkomen en niet onder de minimale inkomenseis. Bekijk hier hoe je je jaarinkomen berekent.

  Huur je een sociale huurwoning van Eigen Haard en laat je deze leeg achter? Dan ben je een doorstromer en geldt er geen maximale inkomenseis. Wel de minimale inkomensgrens. De inkomenseisen van een woning staan in de woningadvertentie.

 • Je levert altijd alle documentatie aan voor beiden. Ook als je geen inkomen hebt, lever je dus altijd een ‘Kopie definitieve aanslag inkomstenbelasting' van het afgelopen jaar aan.

 • We tellen kinderen die ingeschreven staan op het huidige adres en op het Uittreksel Basisregistratie, mee als meeverhuizend kind. Is het kind nog niet geboren en dus ook niet ingeschreven? Dan tellen we het niet mee als een meeverhuizend kind.

  Gezinnen met minderjarige kinderen (onder de 18 jaar) krijgen voorrang op grotere woningen.

  Is er sprake van co-ouderschap?

  Staat jouw kind niet op jouw adres ingeschreven en heb je co-ouderschap? Dan moet jouw kind minimaal drie dagen (50%) per week bij jou wonen. Dit moet in het Ouderschapsplan staan. Deze is opgesteld door een notaris. Of in het bijzijn van een ambtenaar van de gemeente ondertekend.

   

 • Nee, dat kan niet. Alleen het inkomen van je partner/medehuurder telt mee. Je inwonend (klein)kind kan geen medehuurder zijn.