Projecten

64 projecten gevonden

Dichtersbuurt (verbeterplannen)

We maken, samen met de gemeente, plannen om de Dichtersbuurt aan te pakken. Daarvoor zijn 2 mogelijkheden:...

sloop-nieuwbouw

Benderslaan 39-139

Aan de woningen aan de Benderslaan 39 tot en met 139 zijn we aan het onderzoeken of we deze flat gaan...

renovatie

Fideliolaan - SAVE

Ook in jouw wijk krijgen bewoners de kans deel te nemen aan het Samen verduurzamen project. Bij dit Samen...

groot onderhoud

Frans en Harry - SAVE

Ook in de Verzetsheldenbuurt krijgen bewoners de kans deel te nemen aan het Samen verduurzamen project. Bij...

groot onderhoud

Fridtjof Nansenhof

We hebben de woningen aan het Fridtjof Nansenhof in Amsterdam-West gesloopt. Hiervoor in de plaats bouwen...

sloop-nieuwbouw

Gouwpark ZMC

In het voorjaar van 2020 zijn we gestart met de bouw van het nieuwbouwproject ZMC (Zaans Medisch Centrum)...

nieuwbouw

Hamerkwartier

Hamerkwartier verandert van bedrijventerrein naar woon, - werk en leefgebied. Dit gebied in Amsterdam Noord...

sloop-nieuwbouw

Indië 2 (Zeeburgerdijk)

We hebben een renovatieplan gemaakt voor het opknappen van de huizen aan de Zeeburgerdijk 59-109 in...

renovatie

Jan de Louterstraat

De woningen aan de Jan de Louterstraat 120 t/m 154 zijn sterk verouderd. Ze voldoen niet meer aan de eisen...

sloop-nieuwbouw

Kramatweg e.o.

Wij bouwen hier 42 levensloopbestendige seniorenwoningen en grote gezinsappartementen met tuin aan de...

sloop-nieuwbouw

Kuilsenhofweg e.o.

Gefeliciteerd; De vernieuwde woningen aan de Kuilsenhofweg en Kolfschotenstraat komen steeds dichterbij. De...

renovatie

Lindenlaan 190-332

De woningen Lindenlaan 190-332 zijn verouderd. We zoeken samen met bewoners naar mogelijkheden om te zorgen...

renovatie