Kalkbranderij

Nieuwbouw

Kalkbranderij1
Kalkbranderij2
Bezig met laden...

Op het terrein Kalkbranderij bouwen we 97 tijdelijke woningen voor mensen die urgent een woning nodig hebben. Bij dit project gaat het om Oekraïense vluchtelingen en Amstelveense jongeren. 

Duurzame Flexwoningen 

De woningen worden grotendeels in de fabriek geproduceerd. Op de bouwlocatie monteren we ze aan elkaar. Daardoor is de bouwtijd stukken korter. Alle woningen hebben een warmtepomp en op het dak liggen zonnepanelen. De woningen komen in 2 typen: 

  • 65 woningen met een oppervlakte van 31 vierkante meter
  • 32 woningen met een oppervlakte van 47 vierkante meter

Oekraïense vluchtelingen en Amstelveense jongeren

Voor dit project heeft de gemeente Amstelveen twee specifieke  doelgroepen voor ogen. Van alle woningen zijn er 35 bestemd voor Oekraïense vluchtelingen. Deze zijn in de zomer klaar. De overige woningen gaan naar Amstelveense jongeren. Zij kunnen vanaf hier een start maken en later - hopelijk - doorstromen naar een andere woning.

Planning en verhuur nieuwe woningen

  • Maart 2024: start bouw
  • Najaar 2024: Start oplevering woningen voor de Oekraïense vluchtelingen
  • Eind 2024 / begin 2025: Start oplevering overige woningen  

De verhuur van de woningen voor jongeren gaat via WoningNet. 

Over Flexwonen

Flexwonen is een snelle oplossing voor woningzoekenden die het meest in de knel zitten. In Amstelveen zijn dat de jonge starters op de woningmarkt. Daar is het complex op de Kalkbranderij in eerste instantie dan ook voor bedoeld. Een deel van het complex wordt eerst nog ingezet voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zij zitten nu nog in de noodopvang. 

Wat maakt flexwonen ingewikkeld? 

Flexwonen is anders dan permanente woningbouw. Dat komt omdat er geen woonbestemming op zit en dat het gebouw na 15 jaar verplaatst moet worden naar een andere plek. De bouwkosten zijn echter niet lager omdat de woningen langer dan 15 jaar mee moeten gaan. Ook is het onzeker waar we de woningen na 15 jaar kunnen neerzetten. Daar boven op komen ook nog de kosten voor de verplaatsing van het complex. Financieel gezien is het geen aantrekkelijke optie. Ook voor bewoners is het niet optimaal. Na 15 jaar moet er verhuisd worden naar een andere woning. Dat brengt onzekerheid met zich mee. 

Waarom doen we het toch? 

Onze voorkeur is permanente woningbouw. Maar er is nu een grote behoefte aan meer woningen. Flexwoningen kunnen we snel(ler) realiseren. We  willen ook graag ervaring opdoen. Eventuele risico’s bij flexwoonprojecten nemen we serieus en pakken we één voor één op. Dat doen we niet alleen, maar samen met de gemeente Amstelveen.