Acceptatie en toewijzing

sociale huur

Vraag en antwoord

 • De eerste keer dat u reageerde op het woningaanbod heeft u een e-mailadres ingevuld. Deze keuze is vastgelegd in 'Mijn WoningNet' en kunt u daar eventueel wijzigen. U moet zelf zorgen dat op deze pagina uw juiste e-mailadres vermeld staat.

  U krijgt per mail een uitnodiging voor een bezichtiging met datum en tijdstip.

  Als u echt geen toegang heeft tot e-mail, geven wij bij uitzondering de informatie telefonisch aan u door. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u bereikbaar bent op het telefoonnummer dat u heeft doorgegeven. Wij proberen 2 keer telefonisch contact te leggen. Krijgen wij u dan niet te spreken, dan vervalt de aanbieding. Zorg er dus voor dat u bereikbaar bent!

 • Nee dit is niet mogelijk

  Ongezien accepteren

  U kunt de woning ongezien accepteren. Wordt u nummer 1 en wilt u de woning toch niet? Dan betaalt u een sanctie van € 75 als wij al uw papieren al binnen hebben.

 • Voordat wij de woning aan u kunnen toewijzen, vragen wij u een aantal gegevens bij ons in te leveren van alle meeverhuizende volwassenen, met uitzondering van (al dan niet) inwonende kinderen:

  1. Inkomensverklaring 2018 óf definitieve aanslag Inkomstenbelasting (2018). Let op, geen voorlopige/definitieve beschikking zorgtoeslag. 
  Als u of uw partner niet heeft gewerkt in 2018, dan moet u toch een inkomensverklaring opvragen. U ontvangt dan een verklaring van geen inkomen. Deze verklaring wordt geaccepteerd. Kinderen (minderjarig of meerderjarig) hoeven geen inkomensverklaring aan te leveren.
  Let op: wij accepteren ook digitale inkomensverklaringen uit Mijn Belastingdienst.

   

  2.   Loonstroken/uitkeringsspecificatie/specificatie studiefinanciering van de afgelopen 3 maanden. Als u nog geen 3 maanden werkt, maar daarvoor bijvoorbeeld een uitkering had, dan voegt u een uitkeringsspecificatie toe. Wij moeten het actuele inkomen van de afgelopen 3 maanden kunnen bepalen.

  In geval van pensioen:
  • Jaaropgave AOW en/of bankafschriften van de laatste 3 maanden
  • Specificatie aanvullend pensioen (wordt 1x per jaar verstrekt, tenzij er wijzigingen zijn) Let op: met deze specificaties aanvullend pensioen word NIET de jaaropgave van de pensioenverstrekker bedoeld, maar de jaarlijkse vaststelling van het maandinkomen
  • Wij accepteren geen bankafschriften met het pensioenbedrag 
  Gegevens van ondernemers en ZZP-ers


  Wij vragen ondernemers en ZZP-ers om, naast de verplichte inkomensverklaring, de volgende extra documenten aan te leveren:

  • Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (maximaal 3 maanden oud)
  • Officiële winst-/verliesrekening van het afgelopen boekjaar, opgesteld door een boekhouder of accountant met daarbij de aftrekposten en het belastbaar jaarinkomen
  • Staat er op de inkomensverklaring geen inkomen vermeld, is het inkomen op basis van de winst/verliesrekening te hoog of kan de ondernemer geen winst/verliesrekening verstrekken? Dan toetsen wij het huidige inkomen aan de hand van een prognose van de te verwachten winst, aftrekposten en belastbaar inkomen van het huidige jaar, opgesteld door de boekhouder of accountant

  Aanvullende gegevens

  Afhankelijk van uw situatie hebben wij nog extra informatie nodig:  U woont momenteel buiten de gemeenten Amsterdam of Amstelveen of heeft geheimhouding van gegevens

  • Een origineel uittreksel uit het bevolkingsregister van uw gemeente (niet  ouder dan 3 maanden. Op het uittreksel staan uw burgerlijke staat, gezinssamenstelling en voormalige adresgegevens.

  U verlaat een huurwoning

  • Kopie van de huurovereenkomst van uw huidige woning
  • Een ingevulde en ondertekende verhuurdersverklaring (niet ouder dan 3 maanden)

  U verlaat een koopwoning

  • Kopie koopovereenkomst van uw huidige woning
  • Kopie van het verkoopbewijs

  U heeft een koopwoning maar deze is nog niet verkocht

  • Bewijs van het makelaarsdocument dat uw woning te koop staat
  • Bij het tekenen van het huurcontract ondertekent u een door ons opgestelde clausule. Hierin staat dat de woning binnen een half jaar verkocht moet zijn, met eventueel een optie tot verlenging van een half jaar.

  U heeft een medische indicatie

  • Het medische indicatiebewijs van uw gemeente

  OF

  • Het bewijs van uw verhuiskostenvergoeding (WMO)

  U heeft een urgentie

  • Uw urgentieverklaring van uw gemeente  OF van Dienst WZS (Wonen, Zorg en Samenleven)
  • Stadsvernieuwingsverklaring/stadsvernieuwingsbrief

  U bent voltijd student aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling

  • Inschrijfbewijs van uw voltijd studie. Het inschrijfbewijs moet afkomstig zijn van het huidige collegejaar.

  U heeft een inkomen onder bijstandsniveau

  • Ondertekende borgverklaring. Neem hiervoor altijd contact op met uw verhuurmakelaar
  • Als de borgsteller buiten Amsterdam of Amstelveen woont: een origineel uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) waaruit blijkt dat de borgsteller in Nederland staat ingeschreven 
  • Inkomensgegevens van de laatste 3 maanden van degene die borg staat

  U bent gescheiden

  • Het vonnis van de rechter na echtscheiding
 • De eerste kandidaat krijgt de voorlopige aanbieding. Per e-mail vragen wij u de benodigde documenten vóór een bepaalde datum naar ons toe te sturen. Hiervoor heeft u 3 werkdagen de tijd. De derde werkdag moeten uw gegevens vóór 10.00 uur bij ons worden ingeleverd.

  Doet u dit niet op tijd dan wordt u direct afgewezen.


  Bij de uitnodiging voor de bezichtiging krijgt u deze informatie ook. Tevens vindt u deze informatie op de site van Woningnet. Als u daar een reactie achterlaat, verschijnt er op het scherm een pop-up met meer informatie. 

  De documenten kunt u als volgt aanleveren:

  • E-mailen
  • Opsturen
  • Langsbrengen

  De gegevens liever persoonlijk inleveren?
  Eigen Haard werkt op afspraak. U kunt een afspraak maken voor het inleveren van uw gegevens tussen 9.00 en16.30 uur. Neemt u hiervoor telefonisch contact met ons op. Wilt u bij ons langskomen zonder afspraak? Dan kunt u terecht tussen 9.00 en 12.00 uur. Houdt u er rekening mee dat u dan soms iets langer moet wachten. Klanten met een afspraak worden met altijd voorrang geholpen.


  Vermeld bij het aanleveren van de gegevens altijd duidelijk het adres van de woningaanbieding. Let er op dat de gemaakte kopieën goed leesbaar zijn. Van doorstromers hebben wij een verhuurdersverklaring van de huidige verhuurder nodig. Neem geen risico's en stuur de documenten op tijd op!

 • De datum van de woningbezichtiging vindt u op Woningnet.

   

 • Na de bezichtiging van de woning heeft u één werkdag tot 15:00 uur de tijd om ons te laten weten of u de woning wilt hebben. Dit kan per e-mail of telefoon, afhankelijk van uw keuze in WoningNet.

  Per e-mail

  Reageer door te klikken op:

  • Ja, ik accepteer de woning en ontvang graag een definitieve woningaanbieding
  • Nee, ik heb geen belangstelling voor de woning

  Per telefoon

  Geef uw keuze telefonisch aan ons door. Let op: te laat reageren zien wij als weigering. Dus geef uw keuze door vóór de genoemde datum en vóór 15:00 uur.

 • Op het moment dat u uw huurcontract tekent. Zodra wij uw gegevens hebben gecontroleerd en goedgekeurd, laten wij u dit per e-mail of telefoon weten. Wij maken dan meteen een afspraak voor het tekenen van het huurcontract.

 • Er geldt geen minimale huurperiode of contractduur. Na het sluiten van de huurovereenkomst kunt u een sociale huurwoning op ieder moment opzeggen.

  Uitzondering

  Heeft u een nieuw contract na woningruil? Dan is de minimale contractduur 1 jaar.

  Let op: voor vrije sector woningen, parkeerplaatsen en bedrijfsruimten geldt wel een minimale contractduur.

 • Zodra de toewijzing definitief is, krijgt u hierover bericht van onze verhuurmakelaar. Hier zit geen vaste termijn aan. 


Neem contact op