Acceptatie en toewijzing

sociale huur

Vraag en antwoord

 • De eerste keer dat u reageerde op het woningaanbod heeft u een e-mailadres ingevuld. Deze keuze is vastgelegd in 'Mijn WoningNet' en kunt u daar eventueel wijzigen. U moet zelf zorgen dat op deze pagina uw juiste e-mailadres vermeld staat.

  U krijgt per mail een uitnodiging voor een bezichtiging met datum en tijdstip.

  Als u echt geen toegang heeft tot e-mail, geven wij bij uitzondering de informatie telefonisch aan u door. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u bereikbaar bent op het telefoonnummer dat u heeft doorgegeven. Wij proberen 2 keer telefonisch contact te leggen. Krijgen wij u dan niet te spreken, dan vervalt de aanbieding. Zorg er dus voor dat u bereikbaar bent!

 • Nee dit is niet mogelijk

  Ongezien accepteren

  U kunt de woning ongezien accepteren. Wordt u nummer 1 en wilt u de woning toch niet? Dan betaalt u een sanctie van € 75 als wij al uw papieren al binnen hebben.

 • Voordat wij de woning aan u kunnen toewijzen, verzoeken wij u onderstaande gegevens en een aantal volledig ingevulde en ondertekende formulieren van u en uw partner (indien van toepassing) bij ons in te leveren;

  1. De meest recente inkomensverklaring óf de meest recente definitieve belastingaanslag. Let op, geen voorlopige/definitieve beschikking zorgtoeslag! De inkomensverklaring kunt u downloaden van de website van de Belastingdienst of telefonisch opvragen via telefoonnummer 0800-0543.

  Als er van u en/of uw partner (indien van toepassing) geen inkomen bekend is, dan dient u toch een inkomensverklaring op te vragen. U ontvangt dan een verklaring van geen inkomen. Deze verklaring wordt geaccepteerd. Kinderen (minderjarig of meerderjarig) hoeven geen inkomensverklaring aan te leveren.

  Let op: wij accepteren ook digitale inkomensverklaringen uit Mijn Belastingdienst.
   

  2.   Salaris- en/of uitkeringsspecificaties van de afgelopen 3 maanden. Ook van inwonende kinderen ouder dan 18 jaar. (Studiefinanciering heeft een net even andere status dan ander inkomen, maar voor de beoordeling moeten ze het wel inleveren)

  Bent u pensioengerechtigd?
  Dan ontvangen wij graag de volgende gegevens:
  • De meest recente specificatie AOW (jaaropgave)
  • De meest recente specificatie pensioenuitkering van het aanvullend pensioen
  Daarnaast hebben wij, afhankelijk van uw situatie, een aantal aanvullende gegevens en formulieren nodig:


  U woont momenteel buiten de gemeenten Amsterdam of Amstelveen of heeft geheimhouding van gegevens

  • Een origineel uittreksel uit het bevolkingsregister van de gemeente waarin u ingeschreven staat. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 3 maanden (op het uittreksel staan gegevens vermeld over uw gezinssamenstelling, burgerlijke staat en historische adresgegevens).

  U bent voltijd student aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling

  • Een inschrijfbewijs van uw voltijd studie. U kunt dit bewijs opvragen bij de administratie van uw onderwijsinstelling. Het inschrijfbewijs moet afkomstig zijn van het huidige collegejaar.

  U huurt momenteel al een zelfstandige woning

  • Een kopie van de huurovereenkomst van uw huidige woning
  • Een ingevulde en ondertekende verhuurdersverklaring. Dit formulier kunt u opvragen bij uw verhuurder (de verklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden)

  U bent momenteel eigenaar van een koopwoning

  • Een kopie van de koopovereenkomst van uw huidige woning
  • Het verkoopbewijs van uw huidige woning. Hebt u uw woning nog niet verkocht? Dan vragen wij u een bewijs te overleggen dat uw koopwoning bij een makelaar in de verkoop is gezet.

  U bent zelfstandig ondernemer

  • Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
  • Een officiële winst-/verliesrekening over het afgelopen jaar, opgesteld door boekhouder of accountant. Op de winst-/verliesrekening moet het belastbare inkomen uit uw onderneming en de toegepaste aftrekposten vermeld staan.
  • Een officiële prognose van de te verwachten winst in het aankomende jaar, opgesteld door boekhouder of accountant. Op de prognose moet het te verwachten belastbare inkomen uit uw onderneming en de toegepaste aftrekposten vermeld staan.

  U hebt een medische indicatie

  • Een kopie van het bewijs van uw medische indicatie van de gemeente of van de verhuiskostenvergoeding (WMO)

  U hebt een urgentie in verband met stadsvernieuwing of om sociale/medische redenen

  • Bij urgentie om sociale of medische redenen: uw urgentieverklaring van de Dienst WZS of van uw gemeente
  • Bij stadsvernieuwing: Uw stadsvernieuwingsverklaring/stadsvernieuwingsbrief. Deze brief hebt u ontvangen van uw verhuurder of gemeente bij de afgifte van uw urgentie

  Uw inkomen is lager dan het bijstandsniveau

  • Een ondertekende borgverklaring waarin iemand zich garant stelt voor uw huurbetalingen. Deze borgverklaring kunt u opvragen bij de afdeling Verhuur
  • Bewijs van het in Nederland verkregen inkomen van de borgsteller van de laatste 3 maanden

  U bent gescheiden of momenteel bezig met een echtscheidingsprocedure

  • Een kopie van het vonnis van de rechtbank na echtscheiding, inclusief het eventuele ouderschapsplan. Heeft u dit (nog) niet, neem dan contact op met de afdeling verhuur.
  • In geval van ongeregistreerd partnerschap, moet co-ouderschap of dagelijkse zorg voor de kinderen aangetoond worden met een ouderschapsplan welke is bekrachtigd door een notaris, of een ouderschapsplan waarvan de handtekeningen bij de gemeente zijn gelegaliseerd.

  Samen uw privacy beschermen
  Wij nemen onze verantwoordelijkheid in het beschermen van uw persoonsgegevens. Wij gaan daarom zorgvuldig met uw gegevens om. U kunt ons hierbij helpen door geen kopie van uw identiteitsbewijs op te sturen en door op kopieën van documenten uw Burgerservicenummer (BSN) en documentnummer onleesbaar te maken. Zo verminderen we samen het risico op bijvoorbeeld identiteitsfraude.

 • De datum van de woningbezichtiging vindt u op Woningnet.

   

 • Na de bezichtiging van de woning heeft u één werkdag tot 15:00 uur de tijd om ons te laten weten of u de woning wilt hebben. Dit kan per e-mail of telefoon, afhankelijk van uw keuze in WoningNet.

  Per e-mail

  Reageer door te klikken op:

  • Ja, ik accepteer de woning en ontvang graag een definitieve woningaanbieding
  • Nee, ik heb geen belangstelling voor de woning

  Per telefoon

  Geef uw keuze telefonisch aan ons door. Let op: te laat reageren zien wij als weigering. Dus geef uw keuze door vóór de genoemde datum en vóór 15:00 uur.

 • Op het moment dat u uw huurcontract tekent. Zodra wij uw gegevens hebben gecontroleerd en goedgekeurd, laten wij u dit per e-mail of telefoon weten. Wij maken dan meteen een afspraak voor het tekenen van het huurcontract.

 • Er geldt geen minimale huurperiode of contractduur. Na het sluiten van de huurovereenkomst kunt u een sociale huurwoning op ieder moment opzeggen.

  Uitzondering

  Heeft u een nieuw contract na woningruil? Dan is de minimale contractduur 1 jaar.

  Let op: voor vrije sector woningen, parkeerplaatsen en bedrijfsruimten geldt wel een minimale contractduur.

 • Zodra de toewijzing definitief is, krijgt u hierover bericht van onze verhuurmakelaar. Hier zit geen vaste termijn aan. 


Neem contact op