Theresiabuurt

Sloop-nieuwbouw

Theresiabuurt 3
Theresiabuurt 2
Theresiabuurt 1
Theresiabuurt 4
Bezig met laden...

Op de plek van de woningen aan de Theresiastraat 2-11, J.C. van der Loosstraat en Jan Persijnstraat 1 komen nieuwe woningen.

Plan van aanpak aangepast

Fase 1 en 2 zijn in overleg met de bewonerscommissie en de gemeente samengevoegd. Dat betekent dat we alle 38 woningen en ook de 8 garageboxen (Van der Loosstraat 24 A t/m H) in één keer slopen en daarna 57 woningen nieuw bouwen. Het voordeel is:

  • Een kortere bouwtijd, dus minder lang overlast voor omwonenden.
  • Terugkerende huurders en nieuwe huurders kunnen sneller naar hun nieuwe huis.

Het ontwerp

We werkten de nieuwe inrichting van de openbare ruimte het afgelopen jaar verder uit. Begin volgend jaar start de architect met de verdere uitwerking van het ontwerp van de woningen.

Bestemmingsplan

Van 24 september tot 4 november 2020 lag het concept bestemmingsplan ter inzage bij de gemeente. Het afgelopen jaar werkten wij samen met de gemeente aan het opstellen van het definitieve bestemmingsplan. Dit plan, ook wel ontwerpbestemmingsplan genoemd, zal begin 2022 bij de gemeente ter inzage liggen. In dit plan worden de bouwplannen voor de nieuwe situatie vastgelegd. De wijzigingen zijn mede gebaseerd op jullie reacties op het concept bestemmingsplan:

  • Het woonprogramma is gewijzigd. We maken nu ook appartementen voor jongeren/starters waardoor we van 52 naar 57 woningen gaan: 28 eengezinswoningen en 29 appartementen (dat waren 24 appartementen).
  • Het aantal parkeerplaatsen neemt toe van 65 naar 82 plekken. Dat zijn 17 extra parkeerplekken.
  • Er zijn groenstroken en meer bomen opgenomen in de openbare ruimte.

Je kunt reageren op het plan wanneer deze door gemeente ter inzage wordt gelegd. De gemeente Ouder-Amstel informeert je hierover.

Flora en fauna beschermen

We hebben tijdelijke vervangende nestkastjes voor huismussen opgehangen. Dit is ter voorbereiding op de sloop van de bestaande woningen.

Voorlopige planning

  • Start sloop in oktober 2022.
  • Start bouw in eerste kwartaal van 2023.
  • Oplevering nieuwbouw derde kwartaal 2024.

Nieuwsbrief

Contact

Heb je vragen? Neem contact op met Erik Havermans via het contactformulier. Voor vragen aan de gemeente kun je een e-mail sturen naar gemeente@ouderamstel.nl.

Contact