Renovatie

sociale huur

Vraag en antwoord

 • Nee, wij bieden alle woningen aan via WoningNet. U kunt via WoningNet reageren op de woning die u heeft gezien.

 • U kunt uw klacht doorgeven via onze website.

 • Ja. U tekent de huurovereenkomst van uw nieuwe woning voordat u verhuist. Zolang u nog in uw oude woning woont, betaalt u zowel voor uw oude woning als voor de nieuwe woning. Hoe eerder u opzegt, hoe korter u dubbele huur betaalt. De opzegtermijn is minimaal 1 maand.

 • Iedere huurder die te maken krijgt met sloop of renovatie krijgt van ons persoonlijke begeleiding. Wij maken zelf een afspraak met u.

  Heeft u vragen?

  Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 • Nee, u hoeft dan geen huur te betalen. Het is wel noodzakelijk dat u deze regeling schriftelijk met ons vastlegt. Neem hiervoor contact op met uw projectbegeleider via: (020) 6 801 801 of via het contactformulier.

 • Is de huur van uw nieuwe woning meer dan € 50 per maand hoger dan uw huidige huur, ontvangt u geen huurtoeslag en is uw belastbaar jaarinkomen niet hoger dan € 43.295 (prijspeil 2017)? In bepaalde gevallen heeft u dan recht op een huurgewenningsbijdrage.

 • Een wisselwoning is uw tijdelijke woning tijdens de renovatie.

  • De nettohuur van de wisselwoning is gelijk aan die van uw huidige woning
  • U betaalt de servicekosten van de wisselwoning
  • De woning is gestoffeerd en heeft ongeveer dezelfde grootte en kwaliteit als uw huidige woning
  • De wisselwoning ligt bij voorkeur in uw eigen stadsdeel of gemeente
  • In overleg kan de wisselwoning ook in een ander stadsdeel of andere gemeente liggen
 • Met een semi-urgentie krijgen uw inwonende kinderen voorrang op sociale huurwoningen via WoningNet. Dit geldt alleen voor inwonende kinderen die:

  • Op de peildatum 23 jaar of ouder zijn
  • Op de peildatum vijf jaar onafgebroken op uw adres wonen
  • Een inkomen hebben

  Binnen 6 maanden na de peildatum kunt u een verzoek indienen voor een semi-urgentie via het contactformulier.

 • U kunt de huurgewenning schriftelijk bij ons aanvragen tot 6 maanden nadat u bent verhuisd. Let erop dat u de juiste inkomensgegevens meestuurt. Graag ontvangen wij van alle leden van uw huishouden een recente inkomensverklaring. Die kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Neem voor meer informatie contact op met uw projectbegeleider.

 • In 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. Daarmee 'zegt' de overheid dat de gevraagde huur moet passen bij de persoonlijke situatie van de huurder. Zo wordt een woning eerder aan u toegewezen als u aan bepaalde criteria voldoet. Voor een overzicht van deze criteria verwijzen wij u naar de site van WoningNet.

 • Dat verschilt per project. Zodra wij de planning weten zetten we die op de projectpagina. Kijk op onze website voor de juiste projectpagina. 

 • Inboedel

  U neemt uw inboedel mee naar de wisselwoning.

  De verhuizing regelt u zelf

  Voor de verhuizing naar en van een wisselwoning krijgt u telkens 2 weken de tijd. Deze verhuizing organiseert u zelf. Voor de verhuizing ontvangt u van ons een verhuiskostenvergoeding.

  U kunt de verhuizing via ons door een gerenommeerd verhuisbedrijf laten regelen. U krijgt dan korting op het tarief.
   

  Heeft u een auto?

  Houd er dan rekening mee dat u uw parkeervergunning niet tijdelijk kan meeverhuizen naar een andere parkeerzone.
   

  Contract huurperiode en huurprijs

  Voor het gebruik van de wisselwoning stellen we een contract met u op. De nettohuur van de wisselwoning is gelijk aan die van uw huidige woning. U betaalt de servicekosten voor uw wisselwoning.

 • Dat hangt af van verschillende criteria zoals uw leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Ook de beschikbaarheid van seniorenwoningen speelt een rol. Op WoningNet vindt u woningen die speciaal bedoeld zijn voor senioren. Wij adviseren u op deze woningen te reageren.

 • Uw projectleider geeft 2 weken voor de geplande oplevering de definitieve opleverdatum aan u door.

 • Dat gaat volgens criteria van WoningNet zoals gezinssamenstelling en inkomen. Wij toetsen uw persoonlijke situatie aan deze criteria. Op basis daarvan worden woningen toegewezen aan de huurders die het beste bij een woning passen.

 • Dat overleggen wij met u. Uw projectbegeleider komt voor de start van de renovatie bij u op huisbezoek om uw woonwensen en de mogelijkheden uitvoerig te bespreken. Wij nemen contact met u op voor een afspraak.

 • Op het moment dat de werkzaamheden in uw woning starten. U verblijft daar tot de werkzaamheden klaar zijn. De planning van de werkzaamheden staat in het sociaal plan of in de laatste nieuwsbrief. Op onze website vindt u (bij uw project) deze planning ook terug.

 • De wettelijke regel is dat 70% van de bewoners akkoord moet geven op het renovatievoorstel. Als de 70% is behaald, weten we zeker dat de renovatie doorgaat.

 • Dat verschilt per project. Zodra wij het weten, ontvangt u van uw projectbegeleider meer informatie. Heeft u het sociaal plan al ontvangen? Hierin leest u of uw woning een sociale huurwoning blijft.

 • Dat hangt af van uw persoonlijke situatie zoals gezinssamenstelling en inkomen. Wij toetsen uw persoonlijke situatie aan de criteria van WoningNet. Op basis daarvan bepalen wij of u een 4-kamerwoning kunt krijgen.

 • Over de eerste € 50 verschil ontvangt u geen bijdrage van ons. Over de rest van het verschil (tot een maximum van € 130)  ontvangt u de volgende bijdrage:

  • Het eerste jaar: 75%
  • Het tweede jaar: 50%
  • Het derde jaar: 25%

  Een rekenvoorbeeld

  Uw oude huur is: € 350
  Uw nieuwe huur is: € 500
  Het verschil tussen de oude en nieuwe huur is: € 150
  U ontvangt huurgewenningsbijdrage over € 100 (€ 150 minus € 50)

  Bijdrage eerste jaar: € 75 (75% van € 100)
  Bijdrage tweede jaar: € 50 (50% van € 100)
  Bijdrage derde jaar € 25 (25% van € 100)

 • Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • Als u moet verhuizen naar een nieuwe woning of wisselwoning vanwege een renovatie heeft u recht op een verhuiskostenvergoeding.

  Hoe hoog is de verhuiskostenvergoeding?

  De verhuiskostenvergoeding is € 6.253,-  (prijspeil 2020).

  Wanneer krijg ik de verhuiskostenvergoeding op mijn rekening gestort?

  U ontvangt het eerste deel uiterlijk 2 weken nadat u de huur van uw huidige woning heeft opgezegd. Wanneer u tijdelijk gebruik maakt van een wisselwoning ontvangt u de rest nadat u de sleutels van de wisselwoning heeft ingeleverd.

  Maakt u geen gebruik van een wisselwoning? Dan krijgt u het tweede deel van de vergoeding uiterlijk 2 weken na inlevering van de sleutels van uw oude woning.

 • Ja, wij houden rekening met de inschrijfduur. Dit betekent niet automatisch dat degene met de langste inschrijfduur de woning krijgt. Er zijn namelijk nog andere criteria die meetellen zoals gezinssamenstelling en inkomen. Op de website van WoningNet leest u hier meer over.

Neem contact op