Woningruil

sociale huur

Vraag en antwoord

 • Als je een ruilpartner hebt gevonden, vraag je ons om toestemming. Als beide partijen er zeker van zijn van woning te willen ruilen, dan lever je jouw aanvraag woningruil in. Als de woningruil logisch is en aan alle voorwaarden voldoet, dan is woningruil mogelijk. De beoordeling wordt gedaan door een Verhuurmakelaar Bijzondere Verhuur.

 • Kosten voor jouw ruilpartner bij het tekenen van het huurcontract:

  • € 250 borg bij een sociale huurwoning of één maand netto huur borg bij een vrije sector huurwoning
  • € 16,50 voor de administratiekosten
  • De eerste maand brutohuur moet ook gelijk worden betaald
 • Bekijk in deze tabel wat jouw nieuwe huurprijs wordt. Deze bedragen zijn onder voorbehoud.

 • Woningruil is mogelijk tussen:

  • Zelfstandige woonruimte
  • Koop- en huurwoningen
  • Tussen twee jongerenwoningen met een jongerencontract*
  • Let op: jouw ruilpartner moet voldoen aan alle voorwaarden die gelden voor een jongerencontract.

  Woningruil is niet mogelijk als je:

  • Een onzelfstandige woonruimte(n) huurt (o.a. groepswoningen, onzelfstandige eenheden, studentenhuisvesting)
  • Een wisselwoning huurt
  • Een woning huurt met een tijdelijk contract
  •  Inwonend bent
  • Als een van de ruilwoningen inmiddels is opgezegd.
  • Als een van de partijen van plan is de ruil woning op te zeggen (bijvoorbeeld vanwege samenwonen, kopen van een woning)

  Huur je een woning die op de nominatie staat voor sloop of renovatie? Neem dan contact met ons op. Wij beoordelen of woningruil nog mogelijk is.

  • Je ruilt met de hoofdbewoner van een andere woning
  • Ook bij woningruil moet jouw inkomen passen bij de nieuwe ruilwoning. Kijk hier voor meer informatie over passend toewijzen
  • Is jouw nieuwe ruilwoning een sociale huurwoning (huur tot €879,66) Dan mag jouw inkomen niet hoger zijn dan € 52.671
  • Is jouw nieuwe woning een vrije sector huurwoning? Ruilen naar een vrije sector huurwoning kan alleen als je over voldoende inkomen beschikt. Jouw inkomen mag ook niet hoger zijn dan €64.409. Dit is het maximale inkomen dat wij hanteren voor onze vrij sector huurwoningen. Als je nu een sociale huurwoning van ons huurt, geldt er geen bovengrens
  • Informeer altijd naar de toekomstige huurprijs voordat je een ruilpartner zoekt. We sluiten namelijk altijd een nieuwe huurovereenkomst af waardoor de huurprijs kan wijzigen. Dat voorkomt teleurstellingen achteraf
  • De ruilwoning past bij jouw gezinssamenstelling*
  • In een mindervalide woning, rolstoelwoning of een seniorenwoning mag alleen iemand wonen die tot deze doelgroep behoort
  • Beide ruilpartners hebben geen huurachterstand of andere openstaande rekeningen
  • Het eerste jaar kan jouw ruilpartner (die in onze woning komt wonen) de huur van de woning niet opzeggen. Wij sluiten in eerste instantie een huurcontract voor een jaar af. Pas daarna zetten we het om naar een contract voor onbepaalde tijd

  * Grote woningen zijn schaars. Woon je in een grote woning van Eigen Haard (vanaf 4 kamers)? Eigen Haard verhuurt deze woningen bij voorkeur aan gezinnen. Informeer van te voren naar mogelijke bezettingsnormen.

 • De procedure duurt 2 tot 3 maanden. Pas als je de nieuwe huurcontracten hebt ondertekend, kun je van woning ruilen. Als je eerder verhuist kunnen wij de ruil alsnog afwijzen. Dan moeten jij en de ruilpartner de ruilwoning verlaten.

 • Voor woningruil heb je toestemming nodig van:

  • Eigen Haard. Vraag toestemming aan met het aanvraagformulier
  • De verhuurder van de woning van jouw ruilpartner

  • Inkomensgegevens van jezelf, jouw partner en alle overige inwoners. Je hoeft geen inkomensgegevens aan te leveren van thuiswonende kinderen
  • Inkomensverklaring van het afgelopen jaar óf de voorlopige of definitieve aanslag Inkomstenbelasting van het afgelopen jaar. Let op: geen voorlopige/definitieve beschikking zorgtoeslag
  • Als jij, jouw partner of overige meeverhuizenden het afgelopen jaar niet hebben gewerkt, vraag dan toch een inkomensverklaring op. Je ontvangt dan een verklaring van geen inkomen. Deze verklaring wordt geaccepteerd. Kinderen (minderjarig of meerderjarig) hoeven geen inkomensverklaring aan te leveren

  LET OP: Wij accepteren ook digitale inkomensverklaringen uit Mijn Belastingdienst

  • Loonstroken/uitkeringsspecificatie/specificatie studiefinanciering van de afgelopen drie maanden. Als je nog geen drie maanden werkt, maar daarvoor bijvoorbeeld een uitkering had, dan moet je de uitkeringsspecificatie ook toevoegen. Wij moeten het actuele inkomen van de afgelopen drie maanden kunnen bepalen
  Ben je met pensioen?
  • Jaaropgave AOW en/of bankafschriften van de laatste 3 maanden
  • Specificatie aanvullend pensioen (wordt 1x per jaar verstrekt, tenzij er wijzigingen zijn). Let op: Met deze specificaties aanvullend pensioen wordt NIET de jaaropgave van de pensioenverstrekker bedoeld, maar de jaarlijkse vaststelling van het maandinkomen. Wij accepteren geen bankafschriften met het pensioenbedrag in plaats van de specificatie
  Aanvullende gegevens van ondernemers en ZZP-ers

  Wij vragen ondernemers en ZZP-ers naast de verplichte inkomensverklaring om de volgende extra's:

  • Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (maximaal 3 maanden oud)
  • Officiële winst-/verliesrekening van het afgelopen boekjaar, opgesteld door de boekhouder of accountant met daarbij de aftrekposten en het belastbaar jaarinkomen
  • Staat er op de inkomensverklaring geen inkomen vermeld, is het inkomen op basis van de winst/verliesrekening te hoog of kan de ondernemer geen winst/verliesrekening verstrekken? Dan toetsen we het huidige inkomen aan de hand van een prognose van de te verwachten winst, aftrekposten en belastbaar inkomen van het afgelopen jaar, opgesteld door boekhouder of accountant

Hulp nodig?

Geen probleem, we helpen je graag op weg.