Jongerenwoningen

sociale huur

Vraag en antwoord

  • Ben je tussen de 18 en 28 jaar? Met een contract speciaal voor jongeren kom je sneller in aanmerking voor een woning. Deze woningen verhuren wij met een contract voor 5 jaar en noemen we daarom het vijfjarencontract.

  • Tot voor kort verhuurden wij woningen met zogenaamde jongerencontracten. Inmiddels sluiten wij geen nieuwe jongerencontracten meer af, maar verhuren wij alleen nog vijfjarencontracten. De bestaande jongerencontracten zetten we om naar een vijfjarencontract. We informeren huurders hierover per brief.

  • Anders dan een normaal huurcontract heeft het vijfjarencontract een begin en een eind. Na 5 jaar eindigt het contract en wordt de woning weer aan een andere jongere verhuurd. De jaren dat je hier woont behoud je wel inschrijfduur bij WoningNet. Zo bouw je extra jaren op waardoor je na die 5 jaar kunt doorstromen naar een volgende woning.

  • Op WoningNet. Bij de woning staat duidelijk vermeld dat het gaat om een woning waarvoor we een vijfjarencontract sluiten.

  • Ons woningaanbod bestaat uit kleine en betaalbare woningen met maximaal 3 kamers. De woningen liggen verspreid over ons hele werkgebied. Een deel van ons aanbod verhuren wij specifiek aan jongeren tot en met 22 jaar. Dit zijn woningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens voor jongeren (€ 409). Een ander deel van het bezit verhuren we specifiek aan jongeren van 23 tot en met 27 jaar en heeft een huurprijs van maximaal € 475.

  • Alle woningen met een vijfjarencontract worden verhuurd via loting. Dit is prettig als je onvoldoende inschrijfduur hebt. Iedereen die zich inschrijft voor een woning met een loting maakt zo evenveel kans.

  • Het vijfjarencontract is uitsluitend voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar. Studenten die een voltijd dagopleiding volgen, komen niet in aanmerking voor een jongerenwoning. In gemeenten waar ook woningen speciaal voor studenten worden aangeboden worden studenten uitgesloten van jongerenwoningen. In gemeenten zonder studentenwoningen komen studenten wel in aanmerking. Jongeren die een gezin met kind(eren) hebben, komen niet in aanmerking voor een woning met vijfjarencontract

Neem contact op