Zelf verbouwen: veel voorkomende aanpassingen

sociale huur

Vraag en antwoord

 • Ja dat mag, maar u heeft wel eerst onze toestemming nodig. Gebruik daarvoor het formulier Aanvraag toestemming verbouwing.

  Regels

  Na het aanleggen, laat u de keuken keuren door een erkend installateur. Geef het keuringsbewijs aan onze opzichter tijdens de eindcontrole.

  Tips

  • Denk aan een WA-verzekering
  • Pas uw inboedelverzekering aan
 • Ja dat mag, maar u heeft daarvoor eerst onze toestemming nodig. Gebruik daarvoor het formulier Aanvragen toestemming verbouwing.

  Regels

  • Dicht afvoeren niet af
  • Plaats een inspectieluik op de plaats van de afvoer
  • Laat uw badkamer of toilet na het aanleggen keuren door een erkend installateur. Geef het keuringsbewijs aan onze opzichter tijdens de eindcontrole

  Tips

  • Denk aan een WA-verzekering
  • Pas uw inboedelverzekering aan
 • U heeft onze toestemming nodig. Gebruik daarvoor het formulier Aanvraag toestemming plaatsen zonnescherm.

  Regels

  Bij onderhoudswerkzaamheden mogen de zonneschermen niet in de weg hangen. Als wij u vragen de zonneschermen tijdelijk te verwijderen moet u dat zelf regelen of betalen.

  Tips

  • Maak de schermen goed vast. Zo voorkomt u problemen en gevaar, bijvoorbeeld bij een storm
  • Denk aan een WA-verzekering
  • Pas uw inboedelverzekering aan
 • U heeft onze toestemming nodig. Gebruik daarvoor het formulier Aanvraag aanleg CV installatie

  Regels

  Na het aanleggen laat u de installatie keuren door een erkend installateur. Geef het keuringsbewijs aan onze opzichter tijdens de eindcontrole.

  Tips

  • Denk aan een WA-verzekering
  • Pas uw inboedelverzekering aan
 • Voor het leggen van vloeren die u niet makkelijk kunt verwijderen, zoals plavuizen en grind, heeft u onze toestemming nodig. Gebruik daarvoor het formulier Aanvraag toestemming harde vloerbedekking.

  Legt u een houten vloer, laminaat of zeil en kunt u de vloer makkelijk verwijderen als u verhuist? Dan heeft u in de meeste gevallen geen toestemming van ons nodig. In een aantal wooncomplexen geldt een uitzondering op deze regel. Als dit het geval is, hebben we u daarover geïnformeerd.

  Denk bij het leggen van harde vloerbedekking aan de volgende regels en tips.

  Regels

  • De vloer veroorzaakt geen geluidshinder
  • De totale dikte van de vloerbedekking, inclusief onderlaag, is niet meer dan 20 mm
  • Onder laminaat, parket of houten vloeren ligt een geluidsisolerende laag. Deze zorgt voor minstens 10 decibel aan geluidsvermindering – volgens de NEN-EN-ISO 717-2 (Delta Llin waarde). Deze waardes vindt u op de verpakking van het materiaal. Daarop staat ook of deze geluidsisolerende onderlaag geschikt is voor een houten- of betonnen vloer
  • Onder zeil of linoleum legt u een geluidsisolerende ondervloer die zorgt voor minimaal 10 decibel aan geluidsvemindering
  • Bewaar de verpakking van het materiaal zolang de vloer er ligt. Wij kunnen hiernaar vragen
  • Als de geluidsvermindering van minimaal 10 decibel niet mogelijk is, mag u geen harde vloerbedekking leggen
  • Laminaat, parket of houten vloeren liggen los van de omringende wanden, drempels of buizen. Tenzij u randisolatie toepast. Zo voorkomt u geluidshinder
  • Laminaat, parket of houten vloeren zijn zwevend gelegd. Dus niet aan de ondervloer bevestigd met schroeven, spijkers of lijm 
  • Plinten zijn niet direct op de vloer geplaatst,maar iets daarboven. Plaats glasband onder plinten. Zo voorkomt u geluidsoverdracht
  • De ruimte tussen de deur van de badkamer en de vloer is minimaal 1,5 cm. Dat is belangrijk voor de ventilatie. Als dat onmogelijk is, moet u een rooster in de deur plaatsen
  • U mag de deur niet inkorten, tenzij u van ons toestemming heeft gekregen
  • Als de vloer (helemaal of gedeeltelijk) moet worden verwijderd voor onderhoudswerk, zorgt u hier zelf voor
  • Als de vloer moet worden verwijderd mag geen schade ontstaan aan de ondervloer, plinten en drempels
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de vloerbedekking
  • In gebouwen met huur- en koopwoningen is ook toestemming van de Vereniging van Eigenaren (VvE) nodig. In het huishoudelijk reglement van de VvE staat vaak vermeld of en onder welke voorwaarden harde vloerbedekking is toegestaan

  Tips

  • Inspecteer de ondervloer vóórdat u de vloerbedekking legt. Voor een goed resultaat heeft u een vlakke, schone en droge ondervloer nodig
  • Zorg ervoor dat u minimaal 1 vierkante meter, of 10% van de totale oppervlakte, van uw vloerbedekking op voorraad houdt. Zo kunt u beschadigde delen vervangen

  Voorkom geluidsoverlast

  Harde vloeren zijn vaak gehorig. Ze kunnen overlast veroorzaken bij uw buren. Naast de bouwkundige maatregelen kunt u zelf ook iets doen om overlast te beperken. Draag bijvoorbeeld pantoffels in plaats van schoenen en plak viltjes onder de stoelpoten.

  Als uw buren klagen over geluidshinder komt de opzichter langs om de vloer te keuren. Wanneer de klachten pas een lange tijd na het leggen ontstaan, doen we een geluidstest. Samen stellen we vast welke geluiden echt hinderlijk zijn en welke onvermijdelijk.

  Na de keuring en de test kan het zijn dat u maatregelen moet treffen. Bijvoorbeeld door extra isolatie aan te brengen. Het komt voor dat mensen de vloer moeten verwijderen.

 • In sommige gevallen kan dat. U heeft hiervoor eerst onze toestemming nodig. Gebruik daarvoor het formulier Aanvraag toestemming plaatsen schotelantenne.

  Zijn er in uw gebouw ook koopwoningen? Dan heeft u ook toestemming nodig van de Vereniging van Eigenaren. Soms heeft u óók van de gemeente een vergunning nodig. Informeer daarnaar bij uw gemeente.

  Regels

  • U mag geen schotelantenne met motorische aandrijving plaatsen
  • Wanneer uw complex een gemeenschappelijke satellietontvangst heeft, mag u geen eigen schotel plaatsen
  • U mag geen schotel plaatsen als u in een monument of beschermd stadsgezicht woont
  • Als u uw schotel aan het gebouw of in de tuin bevestigt, mag de diameter maximaal 1 meter zijn
  • De schotel (en eventuele drager) mag vanaf de voet gemeten maximaal 3 meter zijn
  • De schotel mag niet boven de dakgoot uit komen
  • U mag niet boren in kozijnen om kabels naar binnen te leiden. Schade die op die manier ontstaat, moet u zelf betalen
  • Er is maximaal 1 schotel per woning toegestaan
  • De schotel veroorzaakt geen overlast bij uw buren
  • Bij onderhoudswerkzaamheden (bijvoorbeeld schilderwerk) kan de schotel in de weg hangen. Als wij u vragen die tijdelijk te verwijderen, moet u dat zelf betalen
  • Als u gaat verhuizen, verwijdert u uw schotelantenne en alle kabels. Als de schotel schade heeft veroorzaakt, repareert u deze vakkundig

  Regels over de plek van de schotel

  U mag geen schotel plaatsen:

  • Aan, op of bij de voorgevel
  • Op het dak of aan de schoorsteen
  • Aan of in een gemeenschappelijke ruimte (zoals een galerij, entree, of regenpijp)

  Uw mag wel een schotel plaatsen:

  • In uw achtertuin
  • Aan de achtergevel op een balkon, binnen de gevellijn van het gebouw. De schotel mag niet uitsteken
  • Op of aan de gevel van uw berging

  Tips

  • Maak de schotel goed vast. Zo voorkomt u problemen en gevaar, bijvoorbeeld bij storm
  • Denk aan een WA-verzekering
 • Nee. Dat mag niet omdat een kattenluik de deur zo erg beschadigt dat we een nieuwe deur moeten plaatsen wanneer u de woning verlaat. Brengt u toch een kattenluik aan dan betaalt u, als u de huur heeft opgezegd, de kosten voor het vervangen van de deur.

 • Alleen in een eengezinswoning mag u de zolder ombouwen tot slaapkamer. Daarvoor heeft u onze toestemming nodig. Gebruik het formulier Aanvraag toestemming verbouwing.

  Regels

  Als u verhuist, nemen wij eventueel de verbouwde zolder van u over. Een opzichter komt langs om de zolder te beoordelen. De verandering moet van tevoren zijn aangevraagd en volgens de afspraken zijn uitgevoerd.

  Tips 

  • Denk aan een WA-verzekering
  • Pas uw inboedelverzekering aan
 • U heeft onze toestemming nodig. Gebruik daarvoor het formulier Aanvraag toestemming plaatsen zonnepanelen. Informeer van tevoren bij een erkende installateur of zonne-energie voor uw woning geschikt is en vraag een offerte aan. Vul daarna het aanvraagformulier in (de offerte voegt u bij).
   
  Als er in uw gebouw ook koopwoningen zijn, heeft u ook toestemming nodig van de Vereniging van Eigenaren. Soms heeft u óók een vergunning nodig van de gemeente. Informeer daarnaar bij uw gemeente. 

  Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

  Nadat wij het formulier en de offerte hebben ontvangen, nemen wij contact met u op. Onze opzichter komt langs om te beoordelen of de woning geschikt is om zonnepanelen te monteren. Hij neemt de aanvraag en de criteria met u door. Voldoet uw aanvraag aan alle criteria dan krijgt u toestemming van ons. Overigens moet ook de installateur beoordelen of de woning geschikt is. 

  Regels voor het plaatsen van zonnepanelen

  • De zonnepanelen mogen uw buren geen overlast bezorgen
  • U mag de zonnepanelen niet zelf aanbrengen en/of het dak betreden
  • U werkt met een erkende installateur (de offerte stuurt u mee met de aanvraag)
  • Als u verhuist, nemen wij eventueel de zonnepanelen van u over

   Algemene criteria voor zonnepanelen

  • Het dak waarop de zonnepanelen worden geplaatst, is gericht op het zuiden (grofweg tussen zuidoost en zuidwest)
  • Het dak is schaduwvrij (geen omliggende gebouwen of bomen)
 • Eigen Haard werkt er in de komende jaren aan om alle woningen aardgasvrij te maken. Meer informatie hierover vindt u op onze website.

  Als u dit eerder wilt, kan dat. De kosten hiervoor worden dan wel aan u doorberekend. U heeft onze toestemming nodig. Gebruik daarvoor het formulier Aanvraag overstappen op elektrisch koken.

  Om elektrisch te kunnen koken moet er een aanpassing worden gedaan in uw meterkast en wordt er een stroompunt aangelegd in uw keuken: een zogenaamde Perilex aansluiting.

  Als er alleen een extra groep in de meterkast aangelegd hoeft te worden, ontvangt u hiervoor een factuur . Blijkt de meterkast niet geschikt te zijn voor uitbreiding, dan moet de gehele groepenkast vervangen worden. Dit kunnen wij dan voor u uitvoeren tegen een huurverhoging.

  De keramische of inductie kookplaat schaft u zelf aan

 • Wij kunnen dubbel glas voor u aanbrengen in de hele woning of in een gedeelte daarvan. Als het in de hele woning wordt aangebracht, kan het tegen een huurverhoging worden uitgevoerd. Als het om een gedeelte van de woning gaat, kunnen de werkzaamheden niet worden uitgevoerd tegen een huurverhoging en ontvangt u een rekening

  Dubbel glas is niet altrijd mogelijk, bijvoorbeeld als u in een monument woont.

  U kunt uw aanvraag indienen door invullen van het formulier Aanvraag plaatsen dubbel glas

 • In de meeste gevallen is het mogelijk om een aansluiting voor uw vaatwasser aan te leggen. U heeft hiervoor wel toestemming van ons nodig.

  Gebruik hiervoor het formulier Aanvraag toestemming aanleg vaatwasseraansluiting.

  De aansluiting voor de vaatwasser moet u, na onze toestemming, zelf laten aanleggen door een erkende installateur. Wij kunnen dit niet voor u (laten) uitvoeren,

 • Voor bijvoorbeeld aanlsuiting van een modem of router kunnen wij een (extra) stopcontact in uw meterkast laten aanleggen. 

  Gebruik hiervoor het formulier Aanvraag aanleg stopcontact in meterkast.

  De kosten hiervan bedragen €75,35. U ontvangt hiervoor een factuur.

  Na ontvangst van uw aanvraag wordt er binnen 2 weken door één van onze aannnemers contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak

 • Als u nog een vlizotrap heeft, maar u wil graag een vaste trap naar zolder laten aanleggen, dan moet u hiervoor toestemming bij ons aanvragen. 

  Gebruik hiervoor het formulier Beoordeling aanvraag woningaanpassing 

  De aanpassing moet u, na onze toestemming, zelf laten uitvoeren door een erkende installateur. Wij kunnen dit niet voor u (laten) uitvoeren,

 • Voor het plaatsen van een overkapping, schuur of serre in de tuin heeft u toestemming van ons nodig.

  U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier Toestemming aanvraag woningaanpassing.

  De aanpassing moet u, na onze toestemming, zelf laten uitvoeren door een erkende installateur. Wij kunnen dit niet voor u (laten) uitvoeren,

 • Dat hangt af van de situatie in uw woning. U moet hiervoor toestemming bij ons vragen. Gebruik hiervoor het formulier Aanvraag toestemming verbouwing.

  De aanpassing moet u, na onze toestemming, zelf laten uitvoeren door een erkende installateur. Wij kunnen dit niet voor u (laten) uitvoeren,

 • Wilt u toestemming vragen om uw woning aan te passen, maar staat de aanpassing die u wilt (laten) uitvoeren niet genoemd? Dan kunt u met het formulier Aanvraag toestemming woningaanpassing, toestemming vragen voor de aanpassing. 

  Dit geldt voor alle aanpassingen bijvoorbeeld:

  • extra stopcontact
  • extra ventilatieroosters
  • Isolatiemaatregelen
  • aansluiting/stopcontact voor het opladen van een scootmobiel
  • doorvalbeveiliging etc

  Er wordt binnen 2 weken contact met u opgenomen om het vervolg te bespreken. 

Neem contact op