Melden overlast

sociale huur

Melden overlast

Vul dit formulier in als u (ernstige) overlast ervaart van uw buren of omwonenden. Vul het formulier alleen in als:
- Uw woongenot (ernstig) onder druk staat;
- u al verschillende pogingen gedaan heeft de overlast zelf met de veroorzaker op te lossen;
- buurtbemiddeling niet geleid heeft tot een oplossing.


Uw gegevens
*
*
*
*
Vul uw postcode en huisnummer in; straatnaam en plaats worden automatisch ingevuld.
*
*
De veroorzaker
*
*
*
De overlast
*
*
Noteer de contactmomenten die u gehad heeft met de veroorzaker over het oplossen van het probleem. Noteer bij ieder contact de datum, een korte omschrijving en of het contact schriftelijk/mondeling/telefonisch was.
*
Korte beschrijving van wat u met dit contact bereikt heeft. Wat is er veranderd, wat heeft gewerkt en wat juist niet?
*
Heeft u de overlast al eerder gemeld bij Eigen Haard?
*
Heeft u de overlast gemeld bij andere instanties?
*
Vermeld ook de datum van de melding
Voeg hieronder eventuele correspondentie toe
*
Bent u bereid een bemiddelingsgesprek te voeren met de veroorzaker van de overlast?

*
Reden melding

*
*
*
Zijn er volgens u nog andere omwonenden die dezelfde overlast ondervinden?
*
Noteer het adres van de omwonende(n) en voor- en achternaam voor zover u dit weet.
Heeft u bewijsstukken?
Bijvoorbeeld foto's, film, geluidsopname of een constatering door de politie met datum en tijdstip. Zo ja, voeg hieronder het bewijsstuk toe. Heeft u meerdere bewijsstukken? Mail deze dan naar info@eigenhaard.nl.
*
Akkoord
*
*