Huurprijs en maatwerkregelingen huurverlaging

sociale huur

Vraag en antwoord

 • Bij het afsluiten van jouw huurcontract hebben wij met jou een huurprijs afgesproken die past bij jouw woning. Daarbij is gekeken naar verschillende punten, zoals de grootte van de woning, de voorzieningen en isolatie en de plaats waar jouw woning ligt. Op basis daarvan wordt bepaald wat de maximale huurprijs voor jouw woning is. De huurprijs die met jou is afgesproken is nooit hoger dan dat bedrag, maar meestal lager. De maximale huurprijs voor jouw woning kun je zelf berekenen. Kijk hiervoor op de website van de huurcommissie: www.huurcommissie.nl

 • Het kan voorkomen dat jouw buren minder huur betalen dan jij, zelfs als hun woning ruimer of in betere staat is. Dit komt doordat wij regelmatig ons beleid moeten wijzigen. Deze wijzigingen komen door veranderingen in wetgeving, maar ook door nieuwe afspraken met gemeenten en door wijzigingen in ons eigen beleid.

  Het is helaas niet mogelijk om jouw huurprijs te verlagen naar het bedrag dat jouw buren betalen. Wel houden wij bij de jaarlijkse huurverhoging rekening met de verschillen tussen huurders. Een huurder die een relatief hoge huurprijs voor de woning betaalt en een lager inkomen heeft, betaalt minder huurverhoging dan een huurder die een relatief lage huurprijs betaalt of een hoger inkomen heeft.

 • We kennen verschillende maatwerkregelingen voor huurverlaging. Dit zijn geen wettelijke regelingen, maar afspraken met huurdersfederatie Alert. Hieronder zetten we ze voor je op een rijtje. Denk je dat je in aanmerking komt voor één van de regelingen? Kijk dan goed welke gegevens je naar ons moet opsturen en stuur de gegevens volledig en in goed leesbare scans of kopieën naar ons toe. Wij nemen jouw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling. Wanneer jouw aanvraag volledig is, ontvang je altijd binnen 2 maanden een beslissing op je verzoek.

 • Wanneer je geen inkomensafhankelijke huurverhoging opgelegd hebt gekregen, kan jouw huurprijs door de jaarlijkse huurverhogingen toch gestegen zijn boven de subsidiabele huurgrens van € 808,06. Wanneer je al huurtoeslag ontving, behoud je in dat geval jouw recht op huurtoeslag. 

  Maar voor huurders die nog geen huurtoeslag ontvangen of dit recht zijn kwijtgeraakt door inkomensstijging, is het niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen bij een subsidiabele huurprijs boven € 808,06. De Belastingdienst wijst de aanvraag dan af. Is dit voor jou van toepassing? Dan is het in sommige gevallen mogelijk om huurverlaging aan te vragen tot een subsidiabele huur van € 808,06.

  Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Jouw woning is een sociale huurwoning met een subsidiabele huurprijs boven € 808,06. De subsidiabele huurprijs is de netto huurprijs plus de kosten voor schoonmaak, onderhoud en elektraverbruik van gemeenschappelijke ruimten en de kosten voor een huismeester (maximaal 12 euro per post).
  • Het actuele inkomen van jouw huishouden ligt op het moment van aanvraag onder de huurtoeslaggrens die geldt voor jouw huishouden. Hierbij tellen alle medebewoners mee, ook inwoners die niet tot jouw gezin behoren. Ook het inkomen van jouw inwonende kinderen telt deels mee. 
  • Je vraagt de huurverlaging aan op basis van de huidige situatie. Wij kennen geen huurverlaging toe met terugwerkende kracht of voor inkomensdalingen die nog moeten plaatsvinden.

  Wil je op basis van de bovenstaande informatie een aanvraag indienen? Stuur jouw aanvraag dan schriftelijk toe (t.a.v. afdeling Huuradministratie, Postbus 67065, 1060JB Amsterdam) en voeg de volgende gegevens bij:

  • Een uittreksel van het Bevolkingsregister, niet ouder dan 1 maand, met daarop de namen en geboortedata van alle inwonende personen op jouw adres.
  • Een inkomensverklaring 2020 (of wanneer nog niet beschikbaar, van 2019) van alle inwonende personen op jouw adres. Ook van inwonende kinderen vanaf 15 jaar.
  • Een overzicht van het inkomen van de afgelopen 3 maanden, van alle inwonende personen op jouw adres. Denk hierbij aan de specificaties van het loon, de uitkering etc. Is jouw inkomen recent gedaald en heb je nog geen bewijzen van jouw huidige inkomen? Stuur dan zoveel mogelijk informatie mee over je situatie. Bijvoorbeeld een ontslagbrief, een bewijs van jouw aanvraag WW of bijstand, etc.
  • Ben je zelfstandig ondernemer? Dan vragen wij een winst-/verliesrekening van je boekhouder over het afgelopen jaar en een prognose over 2023. Is jouw inkomen heel recent gedaald of weggevallen? Stuur dan zoveel mogelijk informatie mee over je situatie. Bijvoorbeeld een kopie van de aanvraag van Bijstand voor Zelfstandigen.
 • Ligt jouw netto huurprijs boven € 808,06 en is jouw huidige inkomen structureel gedaald tot onder € 40.024,- maar boven de voor jou geldende huurtoeslaggrens? Dan kunnen wij jouw huurprijs in sommige gevallen verlagen om deze beter in verhouding te brengen tot jouw inkomen.

  Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

  • Jouw woning is een sociale huurwoning met een netto huurprijs boven € 808,06. De netto huurprijs is de huurprijs die je betaalt voor de woning, zonder servicekosten.
  • Het inkomen van jouw huishouden ligt op het moment van aanvraag aantoonbaar tussen de voor jou geldende huurtoeslaggrens en € 40.024,-. Voor eenpersoonshuishoudens is die grens € 44.035, voor meerpersoonshuishoudens is dat € 48.625. 
  • Je hebt aantoonbaar te maken gehad met een structurele inkomensdaling. Structureel betekent dat jouw inkomensdaling blijvend is. Dit kan het geval zijn bij pensionering, arbeidsongeschiktheid of overlijden van jouw partner.
  • Je vraagt de huurverlaging aan op basis van de huidige situatie. Wij kennen geen huurverlaging tot met terugwerkende kracht of voor inkomensdalingen die nog moeten plaatsvinden.

  Wil je op basis van de bovenstaande informatie een aanvraag indienen? Stuur jouw aanvraag dan schriftelijk toe (t.a.v. afdeling Huuradministratie, Postbus 67065, 1060JB Amsterdam) en voeg de volgende gegevens bij:

  • Een uittreksel van het Bevolkingsregister, niet ouder dan 1 maand, met daarop de namen en geboortedata van alle inwonende personen op jouw adres.
  • Een inkomensverklaring 2020 (of wanneer nog niet beschikbaar, van 2019) van alle inwonende personen op jouw adres. Ook van inwonende kinderen vanaf 15 jaar.
  • Een bewijs van pensionering, volledige arbeidsongeschiktheid of overlijden van jouw (inwonende) partner
  • Een overzicht van het inkomen van de afgelopen 3 maanden, van alle inwonende personen op jouw adres. Denk hierbij aan de specificaties van het loon, de uitkering etc.
  • Ben je zelfstandig ondernemer? Dan vragen wij een winst-/verliesrekening van je boekhouder over het afgelopen jaar en een prognose over 2023.

Hulp nodig?

Geen probleem, we helpen je graag op weg.

Chat

Chat met 1 van onze medewerkers

Chat

Op werkdagen van 09.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00

Bellen

Op werkdagen van 09.00 tot 16.00