Wil je verbouwen?

Gemeenschappelijke delen en zaken

Indien wijzigingen worden aangebracht aan gemeenschappelijke delen en zaken, is toestemming van de vergadering vereist. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Het is verstandig om een gebruikersovereenkomst te laten opstellen, waarin de voorwaarden van de toestemming worden opgenomen. In sommige gevallen waarbij een eigenaar een gemeenschappelijk deel exclusief wil gebruiken, bijvoorbeeld een dakterras, is de vergadering niet bevoegd hiervoor toestemming te verlenen. In zulke gevallen moet de splitsingsakte worden gewijzigd.