Jouw woning verhuren?

Wat moet je doen en waar moet je rekening mee houden als je jouw woning wilt verhuren? Je leest het hier.

Mag ik mijn woning verhuren?

Dit is afhankelijk van de inhoud van jouw hypotheekakte en splitsingsreglement. In jouw hypotheekakte kan een bepaling zijn opgenomen dat je het appartement niet zonder toestemming van de bank mag verhuren.

In jouw splitsingsreglement is meestal een bepaling opgenomen over het in gebruik geven van een appartement aan een ander. Hierin kan bijvoorbeeld zijn bepaald dat je jouw appartement mag verhuren aan wie jij dat wil. De huurder moet dan meestal wel een verklaring ondertekenen waarmee hij akkoord gaat dat hij het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement van de VvE zal naleven.

Mag de VvE de verhuur verbieden?

De VvE mag in een huishoudelijk reglement de verhuur niet verbieden of aan bepaalde voorwaarden verbinden. Dit is anders als in jouw splitsingsakte de verhuur aan bepaalde voorwaarden is verbonden of als de zogenaamde 'Annex 1' van toepassing is. Deze annex 1 is een variatie op het model-splitsingsreglement. In de Annex 1 kan zijn bepaald dat bij verhuur de huurder het gebruik van het appartement alleen kan verkrijgen na voorafgaande toestemming van het bestuur of van de vergadering van eigenaars. Het bestuur of de vergadering mag de huurder dan alleen weigeren, indien naar redelijkheid en billijkheid van de overige bewoners niet mag worden verlangd dat zij de huurder in hun midden opnemen.

Jouw woning verhuren? Dien de gebruikersverklaring in

Wanneer je jouw woning wilt verhuren, dan is het verplicht een gebruikersverklaring in te dienen bij het bestuur. Deze kan je hier downloaden DOWNLOAD FORMULIER