Servicekosten betalen

Als lid van een VvE betaal je servicekosten. Hieronder lees je hoe je deze bijdrage betaalt, hoe de kosten bepaald worden en waaraan het wordt besteed.

Betalen

De servicekosten maak je over voor het begin van de maand aan de VvE. Je kan dit via een automatische incasso doen of zelf de bijdrage overmaken. Je kan het incassoformulier HIER DOWNLOADEN.

Hoe worden de servicekosten bepaald?

De servicekosten worden per jaar op de Vergadering van Eigenaren vastgesteld. De hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld aan de hand van het breukdeel dat is opgenomen in de Akte van splitsing van het gebouw. Het bestuur moet op de jaarvergadering verantwoording afleggen over het gevoerde financiële beleid.

De appartementseigenaren besluiten met meerderheid van stemmen in de vergadering van eigenaars de hoogte van de te betalen bijdrage. Je moet je houden aan het afgesproken bedrag. Als je verzuimt te betalen is de VvE gerechtigd deze kosten bij jou te incasseren. 

Waaraan worden de servicekosten besteed?

De servicekosten zijn opgebouwd uit kosten voor dagelijkse uitgaven van de VvE, zoals reparaties, verzekeringen, energie en administratiekosten. Een ander deel van de bijdrage wordt gereserveerd voor uitgaven in de toekomst, zoals schilderwerk en vervanging van bijvoorbeeld een dak of fundering. Je kan in de begroting van jouw VvE inzien waaruit de kosten van jouw VvE zijn opgebouwd.