Wat is een Vereniging van Eigenaren?

De Vereniging van Eigenaren (VvE) is een juridisch rechtspersoon die als taak heeft het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten. De zaken van het appartementsgebouw en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren zijn ook taken van de VvE. Wettelijk is vastgesteld dat de eigenaren van appartementen binnen een gebouw een Vereniging van Eigenaren vormen.

We hebben de meest gestelde vragen over hoe een VvE werkt voor u op een rijtje gezet.

Meest gestelde vragen

  • Een VvE heeft een vergadering van eigenaren, een bestuur en een kascommissie en meestal ook een externe beheerder/administrateur en overige commissies (zoals een technische commissie). De vergadering van de gezamenlijke appartementseigenaren is het hoogste orgaan binnen de VvE. Minimaal √©√©nmaal per jaar is er een verplichte vergadering. Alle eigenaren zijn gebonden aan de besluiten die de VvE in die vergadering neemt.
  • Zodra u een woning koopt in een appartementencomplex wordt u automatisch lid van de vereniging van eigenaars.
  • Een lidmaatschap van een VvE is niet opzegbaar. Uw lidmaatschap eindigt van rechtswege bij verkoop van het appartementsrecht na overdracht bij de notaris.