De organen van een VvE

De Vergadering van Eigenaars, het bestuur en de commissies zijn de organen van de VvE. Hieronder lees je wat de rol is van deze organen.

Vergadering van Eigenaars

Het belangrijkste orgaan binnen de Vereniging van Eigenaars is de Vergadering van eigenaars. Deze vergadering wordt minimaal één keer per jaar gehouden. De vergadering beslist over alle zaken die de vereniging aangaan. Dit zijn bijvoorbeeld de benoeming van de bestuursleden, het vaststellen van de voorschotbijdragen en het uitvoeren van groot onderhoud. Wanneer de besluiten van de vergadering rechtsgeldig zijn genomen, zijn deze voor alle eigenaren bindend. Het is in jouw belang om de jaarlijkse vergadering bij te wonen of om iemand te machtigen, als je zelf verhinderd bent.

Het bestuur

De wet stelt het benoemen van één of meer bestuurders verplicht. Het bestuur is het uitvoerende orgaan van de VvE. De besluiten van de Vergadering van Eigenaars worden uitgevoerd door het bestuur. Ook zijn zij verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting, het beheren van de financiële stukken, uitschrijven van vergaderingen en afsluiten van verzekeringen. De Vergadering van Eigenaars benoemt en ontslaat het bestuur.

Commissies

De kascommissie en eventueel aan te stellen overige commissies, worden door de Vergadering van Eigenaars benoemd. De kascommissie controleert de administratie van de vereniging en brengt hierover verslag uit aan de Vergadering van Eigenaars. De technische commissie krijgt meestal uiteenlopende taken toebedeeld. Denk hierbij taken als lampen verwisselen, het ontvangen van aannemers en offertes beoordelen.