Voorrang op een koopwoning

Terug naar homepage wonen

U huurt een sociale- of een vrije sector huurwoning van Eigen Haard en u heeft interesse in een van onze koopwoningen. Er komt heel wat op u af. Daarom beschrijven wij hieronder hoe het proces van het kopen van een woning voor u in zijn werk gaat.

Voorrang voor doorstromers

Als u een huurwoning leeg achterlaat bent u doorstromer en krijgt u voorrang op een koopwoning. Hier leest u of u in aanmerking komt voor deze regeling. Krijgt u voorrang op een koopwoning? Lees hieronder hoe het proces van het kopen van een woning verloopt.

Koopwoning gevonden! En nu?

U heeft een koopwoning gevonden op onze website en heeft interesse. Gebruik dan de reageerknop in de woningpresentatie en vul uw gegevens in op het formulier. U wordt uitgenodigd door de makelaar voor een bezichtiging. Dit kan een individuele- of een groepsbezichtiging zijn of een open huis. Heeft u na bezichtiging nog interesse en wilt u de woning kopen? Geef dit aan bij de makelaar. Zijn er na de reserveringsperiode meerdere geïnteresseerde huurders, dan vindt toewijzing door middel van prioritering of loting plaats.

Koopcontract

Bent u de gelukkige? Wij geven uw gegevens door aan de notaris en deze stelt de koopakte op. De notaris maakt met u een tekenafspraak. U tekent het koopcontract waarin de ontbindende voorwaarden zijn opgenomen. In de koopakte spreken we de volgende termijnen af:

  • drie dagen bedenktijd. In deze periode kunt u zonder opgaaf van reden de koopakte ongedaan maken.
  • vier weken voor het regelen van uw hypotheek. Lukt het niet om uw hypotheek rond te krijgen en heeft u twee schriftelijke afwijzingen van de bank en/of hypotheekadviseur, dan kunt u kostenloos ontbinden.
  • vijf weken voor het storten van de waarborgsom of het inleveren van de bankgarantie.
  • acht weken voor de overdracht van de koopwoning.

Huuropzegging

Tegelijk met het tekenen van de koopakte vult u een huuropzeggingsformulier in. Hierop staat de datum waarop u de huurwoning leeg en onbewoond achterlaat. Dit is uiterlijk twee maanden na overdracht van de koopwoning. Huurt u samen met een medehuurder de huurwoning, dan moet u beiden de huuropzegging ondertekenen. Gaat de koop niet door en wordt het koopcontract ontbonden, dan vervalt deze huuropzegging.

Hypotheek

U regelt zelf uw hypotheek bij uw bank of een onafhankelijke hypotheekadviseur. Hiervoor heeft u in de meeste gevallen een ondertekende koopakte nodig. Om teleurstellingen te voorkomen is het handig om vooraf al te informeren of u in aanmerking komt voor een hypotheek en welk bedrag u maximaal kunt lenen.

De overdracht

Nadat uw hypotheek door de bank is goedgekeurd en de gelden bij de notaris op de rekening staan volgt de afspraak voor de overdracht bij de notaris. Dat is ongeveer acht weken na het tekenen van de koopakte, maar kan in sommige gevallen in overleg ook eerder. De notaris maakt deze afspraak met u.
Vlak voor de overdracht vindt de eindinspectie in de koopwoning plaats. U loopt samen met de makelaar de woning door. De meterstanden worden opgenomen en de eventuele gebreken genoteerd. U ondertekent het inspectieformulier.
De officiële overdracht, het ondertekenen van de leveringsakte, vindt plaats bij de notaris op kantoor. Hierna volgt de sleuteloverdracht.
Gefeliciteerd! U bent nu eigenaar van de woning.

Huurwoning opleveren

Uw huurwoning levert u uiterlijk twee maanden na de overdracht van de koopwoning op. Een medewerker van Eigen Haard neemt contact met u op en maakt een afspraak voor een inspectie in de huurwoning met de opzichter. Met de opzichter spreekt u af hoe u de huurwoning oplevert. De eindafrekening van de huurwoning vindt plaats na oplevering van de huurwoning.

Chat met ons