Vereniging van Eigenaren

Terug naar homepage wonen

Als u een appartement koopt, wordt u mede-eigenaar van het gebouw waarin uw appartement zich bevindt. Daarmee wordt u automatisch (verplicht) lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Iedere eigenaar heeft het exclusieve gebruiksrecht van zijn/haar privé-gedeelte (de woning) en het medegebruiksrecht van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw.

VvE Beheer door Eigen Haard

De afdeling VvE Beheer van Eigen Haard voert het financieel, technisch en administratief beheer van de VvE uit. Er wordt jaarlijks een financieel jaarverslag en een begroting voor de komende jaren opgesteld. Deze worden toegelicht in de jaarlijkse ledenvergadering. Van de ledenvergadering worden notulen gemaakt.

Servicekosten

Als lid (eigenaar) van de Vereniging van Eigenaren betaalt u maandelijks servicekosten. De servicekostenbestaan o.a. uit:

  • Een post reservering groot onderhoud. Dit is een soort spaarpot voor het onderhoud aan het gebouw, bijvoorbeeld het schilderen van de kozijnen in de buitengevel of het vernieuwen van het dak. De hoogte van deze post wordt bepaald n.a.v. de meerjarenbegroting. In deze begroting worden alle onderhoudskosten van de komende jaren opgenomen.
  • De premies van gemeenschappelijke verzekeringen, waaronder een opstalverzekering, een glasverzekering en een dekking tegen wettelijke aansprakelijkheid.
  • De schoonmaakkosten en de energiekosten van de algemene ruimten.