Woning gevonden, en dan?

Terug naar homepage wonen

Bezichtiging en loting

Een bezichtiging van een vrije sector huurwoning vindt meestal in een groep plaats. Bent u na de bezichtiging nog steeds geïnteresseerd in de woning? Dan kunt u meedoen met de toewijzing en loting. Upload de gevraagde documenten, uiterlijk de eerstvolgende werkdag na de bezichtiging, in Mijn Woonprofiel

Welke stukken moet ik aanleveren?

Bij het huren van een woning van Eigen Haard levert u standaard, van u en uw eventuele partner, de volgende documenten aan. Upload deze in Mijn Woonprofiel.

Bij dienstbetrekking

 • Een uittreksel bevolkingsregister GBA (met persoonsgegevens en historische adresgegevens) van maximaal zes maanden oud.
 • Een verklaring van de huidige hypotheekverstrekker of verhuurder (verhuurdersverklaring). Bij huur het huidige huurcontract en bij koop een bewijs dat uw huidige koopwoning verkocht is.
 • De definitieve aanslag inkomstenbelasting van het afgelopen jaar of het D-G formulier van het afgelopen jaar (Voorheen IBRI of IB-60 formulier). Dit formulier moet u zelf aanvragen bij de Belastingdienst via 0800-0543 of digitaal via Mijn Belastingdienst. De telefonische aanvraag duurt vijf werkdagen. Houdt u bij het aanvragen uw BSN-nummer gereed.
 • Uw laatste drie loonstroken. Bij een nieuwe dienstbetrekking aangevuld met de arbeidsovereenkomst.
 • Recent bankafschrift met storting salaris, uitkering, pensioen e.d.
 • Jaaropgave(n) van het afgelopen jaar.
 • Werkgeversverklaring*.

*Aandachtspunten bij de werkgeversverklaring:

 • U heeft een vaste dienstbetrekking voor onbepaalde tijd. Heeft u een contract voor bepaalde tijd -met de intentie tot omzetting naar onbepaalde tijd- dan is een extra handtekening en een extra bedrijfsstempel nodig bij de intentieverklaring.
 • Een werkgeversverklaring is alleen bruikbaar en geldig nadat de proeftijd is verlopen.
 • De werkgeversverklaring moet volledig ondertekend worden en voorzien zijn van een bedrijfsstempel of op briefpapier van de werkgever uitgegeven.

Als zelfstandige

 • Een uittreksel bevolkingsregister GBA (met persoonsgegevens en historische adresgegevens) van maximaal zes maanden oud.
 • Een verklaring van uw huidige hypotheekverstrekker of verhuurder (verhuurdersverklaring). Bij huur het huidige huurcontract en bij koop een bewijs dat uw huidige koopwoning verkocht is.
 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel.
 • De winst- en verliesrekening (van de afgelopen twee jaar). 
 • De definitieve aanslag inkomstenbelasting (van de afgelopen twee jaar).
 • Een prognose voor het huidige jaar met stempel (opgesteld door een officieel erkend boekhoud-administratiekantoor).

Bij echtscheiding

 • Een afschrift van het echtscheidingsconvenant.

Woning toegewezen, en dan?

Wordt de woning aan u toegewezen? Dan nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak voor het tekenen van het huurcontract. Wij proberen de tekenafspraak binnen een week na de toewijzing te laten plaatsvinden.

Samen uw privacy beschermen

Wij nemen onze verantwoordelijkheid in het beschermen van uw persoonsgegevens. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen en gaan zorgvuldig met uw gegevens om. U kunt ons helpen door op kopieën van documenten die gegevens die wij niet nodig hebben voor de behandeling van de aanvraag onleesbaar te maken. Maak in elk geval uw burger servicenummer (BSN) onleesbaar. Zo verminderen we samen het risico op bijvoorbeeld identiteitsfraude.

Tip: Maak veilige kopieën van uw documenten: U kunt hiervoor gebruik maken van een gratis app van de Rijksoverheid. Deze vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs