Wat is doorstromen?

Uw woonwensen kunnen in de loop der tijd veranderen. Doordat de samenstelling van uw huishouden of uw werksituatie verandert. Misschien bent u dan toe aan een volgende stap.

Van het ene huis naar het andere

Doorstromen is het verhuizen van het ene huis naar het andere. Woningcorporaties moeten van de overheid huizen passend toewijzen. Dit betekent dat de huur van een huis moet passen bij uw inkomen en het aantal mensen waarmee u samenwoont. Wij willen de woningmarkt, die vrijwel op slot zit, in beweging krijgen. Daarom stimuleren wij doorstromen. Het achtergelaten huis komt weer beschikbaar voor andere woningzoekenden. Voor een aantal manieren hebben wij voorrangsregelingen. Lees hier meer over onze regelingen.