Tijdelijke verhuur

Bij sloop- en renovatieprojecten staan woningen soms een tijdje leeg. Om de leefbaarheid in een buurt op peil te houden en te voorkomen dat woningen worden gekraakt, kunnen wij zulke woningen tijdelijk verhuren. Dit doen we op basis van de Leegstandwet.

Andere regels

Bij tijdelijke verhuur gelden andere toewijzings- en huurbeschermingsregels. Dit betekent onder andere dat we de tijdelijke huurders zelf mogen aanwijzen. Tijdelijke verhuur staat niet open voor huishoudens met kinderen. Tijdelijke huurders hebben bij beëindiging van het tijdelijke huurcontract geen recht op tegemoetkoming in verhuis- en herinrichtingskosten, noch op vervangende woonruimte.

Alle informatie op een rij

In het document Tijdelijke Verhuur Eigen Haard leest u meer over de regels rondom tijdelijke verhuur. Bijvoorbeeld over de minimale en maximale huurperiode, de maximale huurprijs, gebruiksovereenkomsten en de verantwoordelijkheden van de huurder.

Inschrijven voor tijdelijke verhuur

Het is op dit moment mogelijk om u in te schrijven voor een tijdelijke woning in Uithoorn. Als u hierin interesse heeft, dan kunt u een mail sturen naar info@eigenhaard.nl. Hierbij moet u de volgende gegevens inleveren:

  • Ingevuld formulier tijdelijke woonruimte
  • Ondertekende akkoordverklaring
  • Inschrijfnummer WoningNet
  • Kopie bewijs van loonstorting/studiefinanciering op rekeningnummer
  • Kopie van loonstrook of indien van toepassing toekenningsbrief studiefinanciering
  • Kopie van uw bankpas 
  • Een inkomensverklaring of een definitieve aanslag over 2015
  • Uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. Met daarop vermeld gezinssamenstelling, historische adresgegevens en burgerlijke staat. Uittreksel niet ouder dan twee maanden.
  • Als u nu een woning huurt, een verhuurderverklaring van uw huidige verhuurder.

U komt alleen in aanmerking voor een tijdelijke woning als uw inkomen boven bijstandsniveau en onder €35.739,- is. Gezinnen met kinderen komen niet in aanmerking voor een tijdelijke woning.

Vragen?

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op via info@eigenhaard.nl.

Stel direct uw vraag