Bilderdammerweg

  • Soort project: Sloop-nieuwbouw

De woningen aan de Bilderdammerweg willen we slopen en vervangen door nieuwbouw.We informeren u over de actuele stand van zaken.

Overeenstemming

De Bewonerscommissie Kudelstaart en Klankbordgroep Bilderdammwerweg hebben in april 2019 na overleg overeenstemming bereikt over een pakket aan maatregelen. Dat pakket zal van kracht zijn in de periode van de bouw van de nieuwbouwwoningen, waarbij u kan zoeken naar een andere woning. De bewonersvertegenwoordiging heeft een positief advies gegeven over de uitgangspunten van het  nieuwbouwplan. 
Daarbij is wel afgesproken dat wij de inspanningsplicht hebben om het nieuwbouwplan  de gemeente te verdedigen. De gemeente heeft een belangrijke rol in het bepalen van het nieuwbouwplan. Het vaststellen van de ruimtelijke ordening is een publieke taak. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat het plan wordt vastgesteld.

Sociaal Plan

De maatregelen en de intenties over de nieuwbouw zijn verwoord in het sociaal plan. Dit is van toepassing op het moment dat de gemeente een besluit heeft gemaakt over het mandaat om mensen met voorrang te verhuizen.

Ambtelijke procedure

Het is nu wachten op een besluit van de gemeente Aalsmeer over de nieuwbouw en het mandaat om de bewoners met een stadsvernieuwingsurgentie voorrang te geven bij het zoeken naar een andere huurwoning. We houden u van deze ontwikkelingen wederom op de hoogte via onze nieuwsbrieven.

Sloop onvermijdelijk

We hebben onderzocht of renovatie toch een optie kan zijn. Op verzoek van de bewoners heeft bureau Royal HaskoningDHV ook naar de woningen gekeken. Zij zijn ook tot de conclusie gekomen dat de fundering van de woningen een isolatiepakket, zelfs met de lichtste materialen, niet kan dragen. Renovatie is niet mogelijk.