Aardgasvrij

Met aardgasvrij leveren we een flinke bijdrage aan het CO2-neutraal maken van onze woningen.

Waarom aardgasvrij?

Aardgas zorgt voor een belangrijk deel van de CO2-uitstoot en dus voor klimaatverandering. In de meeste woningen gebruiken we nu nog aardgas voor verwarming, warm water en voor het koken. Overstappen op andere, duurzamere energie levert minder uitstoot op. Ook is de kans groot dat de prijzen van stroom en gas jaarlijks stijgen. Vanwege de verhoging van de CO2-belasting en omdat we minder Nederlands aardgas winnen. Daardoor moeten we meer importeren uit het buitenland, en dat is duurder.

Wat betekent ‘aardgasvrij’ voor mij als huurder van Eigen Haard?

We willen dat in 2050 alle woningen aardgasvrij zijn. Nu hebben de meeste woningen nog een cv-ketel of kook je op gas. In de toekomst zijn er andere installaties voor verwarming en warm water en kan koken alleen nog maar elektrisch. In plaats van aardgas gebruiken we dan zoveel mogelijk ‘groene’ energie.

Wanneer maken we jouw woning aardgasvrij?

Het aardgasvrij maken - of voorbereiden op een aardgasvrije toekomst - doen we als de woningen leeg komen, of als onderdeel van projecten (onderhoud, renovatie en nieuwbouw). Daarnaast hebben we het programma Samen verduurzamen. Daarmee verduurzamen we woningen waar geen renovatie voor gepland staat.

In Amsterdam werken de corporaties met de gemeente gefaseerd en per wijk aan het aardgasvrij maken van woningblokken. Als wij plannen hebben voor werkzaamheden nemen we contact op met bewoners. Het kan dus nog even duren voordat jouw woning aan de beurt is.

Je kunt in principe ook zelf jouw woning aardgasvrij maken, mits je voldoet aan onze richtlijnen. Je kunt hierover contact opnemen met ons.

Hoe vindt overleg met bewoners plaats? Hebben bewoners invloed op de plannen?

Onze plannen bespreken we eerst met bewoners en bewonerscommissies. Als we het hele complex renoveren of verduurzamen dan is de wettelijke instemming van 70% van de bewoners nodig. We spreken dan ook welke alternatieven we voor aardgasvrij kunnen toepassen. Voor onze woningen in een VvE onderzoeken we de maatregelen samen met de andere woningbezitters naar logische momenten voor de nodige ingrepen.

Heeft 'aardgasvrij' invloed op mijn woonlasten?

Ons uitgangspunt is dat de totale woonlasten (huur en energie) niet hoger worden. Dit maken we inzichtelijk voor de start van een aanpak.

Doet Eigen Haard nog meer aan duurzaamheid?

De vermindering van aardgasverbruik is onderdeel van onze bredere duurzaamheidsaanpak ‘CO2-neutraal en Circulair in 2050’. We willen dat in 2050 alle woningen en ons overige vastgoed CO2-neutraal, aardgasvrij en circulair zijn. Dat wil zeggen dat we alleen nog maar duurzame energie en materialen willen gebruiken.
We werken hier stapsgewijs naartoe. Woningisolatie, duurzame energieopwekking en energiezuinig woongedrag horen hier ook bij. Bij al onze projecten trekken we samen op met bewoners. Ook werken we samen met de gemeente en andere partijen.