Overlast van buren

sociale huur

Heb je overlast van de buren? Ga dan eerst zelf het gesprek aan en probeer goede afspraken te maken om de overlast te verhelpen. Helpt dit niet, dan kun je contact opnemen met Beter Buren voor bemiddeling.

Wanneer helpt Eigen Haard?

Als een gesprek met de buren en bemiddeling niet heeft geholpen, kunnen wij in sommige situaties bemiddelen. Meld de overlast via onderstaand formulier. We voeren gesprekken, doen onderzoek en schakelen instanties in als dat nodig is.

Overlastformulier

Ernstige overlast

Neem bij ernstige geluidsoverlast, vandalisme, geweld of andere strafbare feiten direct contact op met de politie. Bel bij zeer ernstige gevallen 112.

Vraag en antwoord

 • Wij behandelen uw melding altijd vertrouwelijk. Daarbij vragen we u wat u zelf heeft gedaan om een einde te maken aan de overlast. Om u te kunnen helpen, is het belangrijk dat u ons precies vertelt om wat voor overlast het gaat. Ook willen we weten hoe vaak de overlast voorkomt en hoe lang het duurt.

  De andere kant van het verhaal

  Een medewerker van de afdeling Zorg & Overlast neemt contact op met de persoon over wie u klaagt om zijn of haar kant van het verhaal te horen. Leidt dat contact niet tot vermindering van de overlast dan bespreken we met u welke acties nodig zijn om de overlast te verhelpen.

  Gezamenlijk gesprek

  Soms vindt er een gezamenlijk gesprek plaats tussen u, uw buren en een van onze medewerkers. Wij kiezen geen partij. Aan het einde van het gesprek maken we afspraken voor de toekomst.

 • Als een gesprek met uw buren niet heeft geholpen en ook bemiddeling door Beter Buren of bemiddeling door MeerWaarde (gemeente Haarlemmermeer) heeft geen effect, dan kunnen wij soms bemiddelen. Meld de overlast met het formulier Melden overlast. We doen ons uiterste best om de zaak op te lossen. We voeren gesprekken, doen onderzoek en schakelen hulpverlenende instanties in als dat nodig is.

  Geen anonieme klachten

  Anonieme klachten over overlast nemen wij niet in behandeling. Uiteraard houden we rekening met uw privacy.

 • Er zijn kwetsbare huishoudens. Het gedrag van mensen kan te maken hebben met psychische - en/of verslavingsproblemen, soms ook in combinatie met maatschappelijke en financiële problemen. Zij hebben vaak moeite om op een normale manier deel te nemen aan de maatschappij. Maakt u zich zorgen om een van uw buren of een gezin in uw buurt? Meld dat dan bij het Meldpunt Zorg & Woonoverlast (Amsterdam) of het sociaal loket van uw gemeente.

 • Komt u er zelf met een gesprek niet uit en dreigt een conflict? Neem dan contact op met Beter Buren voor advies of bemiddeling. Bij deze stichting werken vrijwilligers die getraind zijn in het bemiddelen bij burenconflicten. Beter Buren bemiddelt in Amsterdam, Amstelveen, Ouder Amstel, Aalsmeer, Uithoorn, Landsmeer, Den Ilp, Purmerland, Zaanstad en Wormerland. Woont u in de gemeente Haarlemmermeer? Neem dan contact op met MeerWaarde.

  Schakel de politie in bij ernstige overlast

  Neem bij ernstige geluidsoverlast, vandalisme, geweld of andere strafbare feiten direct contact op met de politie. Bel bij zeer ernstige gevallen 112.

 • Voordat u actie onderneemt is het goed om bij u zelf na te gaan waar de overlast precies over gaat. Komt de (over)last vaak voor of slechts een enkele keer? Een vriendelijk praatje met uw buren lost vaak meer op dan een klacht bij de politie of bij ons. Wacht daar niet mee tot de emoties zo hoog zijn opgelopen dat u er niet meer rustig over kunt praten.

  Maak goede afspraken

  Vaak leidt het uitspreken van ergernissen al tot een gezamenlijke oplossing. Vervolgens is het belangrijk dat u goede afspraken met elkaar maakt. Probeer hierbij redelijk te blijven.

  Beter Buren

  Komt u er zelf niet uit met een gesprek en dreigt een conflict? Dan kunt u contact opnemen met Beter Buren voor advies of bemiddeling. Bij deze stichting werken vrijwilligers die zijn getraind in het bemiddelen van burenconflicten. Beterburen bemiddelt in Amsterdam, Amstelveen, Ouder Amstel, Aalsmeer, Uithoorn, Landsmeer, Den Ilp, Purmerland, Zaanstad en Wormerland. Woont u in de gemeente Haarlemmermeer? Neem dan contact op met Meerwaarde.

 • Wij kunnen een juridische procedure starten tegen de overlastgever. Maar dit is alleen zinvol als er een dossier ligt waaruit duidelijk blijkt, en bewijsbaar is, dat er sprake is van voortdurende en onhoudbare overlast.

  Meld alle gebeurtenissen en overlast schriftelijk

  Daarom is het belangrijk dat u alle gebeurtenissen en overlast schriftelijk bij ons meldt. En, als het nodig is, ook bij de politie of de buurtregisseur. Ook kunt u het Meldpunt Zorg en Woonoverlast (Amsterdam) of het Sociaal Loket van uw gemeente benaderen.

Neem contact op