Huurverlaging sociale huur

sociale huur

Is uw inkomen gedaald of bent u het niet eens met de huurprijs van uw huis? Op de website van de huurcommissie leest u hoe u in deze gevallen een huurverlaging kunt aanvragen, welke papieren u mee moet sturen en wat de procedure is.

Maatwerkregelingen

Er zijn een aantal maatwerkregelingen voor huurverlaging. Dit zijn geen wettelijke regelingen maar afspraken met huurdersfederatie Alert. Misschien komt u in aanmerkingen voor één van deze regelingen.

Maatwerkregelingen

Vraag en antwoord

 • Op de website van de Huurcommissie staat in welke gevallen u in aanmerking komt voor huurverlaging en hoe u die bij ons kunt aanvragen. Zie hiervoor Huurverlaging  | Huurcommissie

  Heeft u een verzoek tot huurverlaging na inkomensdaling? Dan moet u het volgende meesturen:

  • Gemeentelijk afschrift basisregistratie personen, versie ingeschreven personen
  • Belastingdienst: inkomensverklaringen voorgaand jaar van de huidige ingeschreven personen

  De wettelijke huurverlaging gaat in per 1 juli 2017 en heeft geen terugwerkende kracht.

 • Als wij uw verzoek tot maatwerk afwijzen, kunt u hiertegen geen bezwaar maken bij de huurcommissie. Dit is namelijk geen wettelijke regeling, maar een afspraak tussen ons en de huurdersfederatie Alert. U kunt wel bezwaar maken bij de geschillencommissie als u vindt dat de maatwerkregeling niet juist is toegepast.

 • In sommige gevallen is het mogelijk om uw huurprijs te verlagen. Wij hebben een aantal regelingen beschikbaar. Klik hier om meer over deze regelingen te lezen.

 • Wanneer het niet mogelijk is om de huurprijs te verlagen, maar u toch problemen ervaart bij het betalen van de huur kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente. Wellicht komt u in aanmerking voor een tijdelijke vergoeding van uw woonlasten via een Woonkostentoeslag of kunt u ondersteuning krijgen bij het beheren van uw inkomsten en uitgaven.

  Wilt u weten of u in aanmerking kunt komen voor een voorrang op een goedkopere woning? Ook deze vraag kunt u stellen aan uw gemeente.

 • Het huurakkoord is in december 2018 gesloten tussen Aedes en de Woonbond. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over hoe huurprijzen de komende jaren betaalbaar blijven. Over een aantal afspraken moeten eerst nog lokale afspraken gemaakt worden. Dit doen wij in overleg met onze huurdersorganisaties. De afspraken zullen naar verwachting gaan gelden vanaf juli 2020.

Neem contact op