Loden waterleidingen

Veel bewoners maken zich zorgen over (mogelijke) looddeeltjes in drinkwater. Wij delen deze zorgen. Samen sporen we deze leidingen op en werken we aan een snelle oplossing. We proberen onze bewoners zo snel mogelijk meer duidelijkheid te geven over de situatie in hun woning.

Het opsporen en verwijderen van loden waterleidingen

We onderzoeken al onze woongebouwen van voor 1960. In dat jaar werd het gebruik van lood verboden. Daarvoor hebben we het afgelopen jaar steekproefsgewijs duizenden watertesten uit laten voeren door een onafhankelijk laboratorium. Dat doen we volgens de strengste methode. We vragen bewoners waar we meten om acht uur geen water te gebruiken. Vervolgens testen we de eerste en de derde liter uit het belangrijkste drinkwaterpunt in de woning. Meestal is dat de keuken. Bekijk deze video om te zien hoe je loden leidingen herkent.

Wat gebeurt er als de loodwaarde in het water te hoog is

Bewoners krijgen de uitslag van deze watertest. Bij een te hoog loodgehalte nemen we direct contact op met de bewoner en gaan we op zoek naar de loden leidingen. Waar het kan, verwijderen we de restanten van loden waterleidingen direct. Elk woongebouw is uniek en vraagt een eigen aanpak.

Ik heb zorgen over mijn gezondheid, waar kan ik terecht?

Als je vragen hebt over jouw gezondheid door looddeeltjes in jouw kraanwater, kijk dan op de site van de GGD. De GGD is ook bereikbaar via lood@ggd.nl of via op 020 555 5911.

Ik wil graag een watertest aanvragen

Woon je in een woning van voor 1960 en is jouw water nog niet getest, dan kun je een watertest aanvragen. Vul daarvoor ons contactformulier in.

Contactformulier