Van 16 garages naar 44 huizen in de Wildemanbuurt in Amsterdam Nieuw-West

10 juli 2023

In Osdorp, aan Beek en Hoff en Braak en Bosch, staan nu nog 2 blokjes van 7 en 9 garageboxen. In 2025 staan op dezelfde plek 2 gloednieuwe gebouwen met ieder 22 middeldure huurwoningen. De helft van de garages kochten we van Stadgenoot. We zijn blij met deze samenwerking, waarmee we slim en efficiënt extra huizen kunnen bijbouwen in een buurt die extra aandacht verdient.

Nicole de Vrij, directeur Ontwikkeling en Zakelijk Beheer bij Eigen Haard (midden) en Egbert Dekker, directeur Vastgoed en Ontwikkeling bij Stadgenoot (rechts) ondertekenen de overeenkomst

Gemengde buurten
‘In de Wildemanbuurt in Osdorp zijn vooral veel sociale huurwoningen', licht projectontwikkelaar Jos Witjes toe. ‘We geloven in gemengde buurten. Deze extra woningen in de Wildemanbuurt bouwen we daarom voor woningzoekenden met een middeninkomen. Want daar is heel veel behoefte aan. Zo dragen we met deze bouwplannen als corporaties samen bij aan het verbeteren van de buurt.’

Minder overlast
De aankoop van de garages van Stadgenoot heeft nog een paar voordelen. We kunnen twee keer precies hetzelfde ontwerp gebruiken. Dat maakt de bouw en het proces dat daaraan voorafgaat goedkoper en sneller. En doordat we tegelijkertijd bouwen, hebben buurtbewoners straks één keer overlast in plaats van twee keer.

Betere buurt 
‘Bewoners van de Wildemanbuurt zijn een stuk minder tevreden over hun buurt dan gemiddeld in Amsterdam. Daarnaast hebben veel bewoners ook niet echt positieve verwachtingen over de ontwikkeling van hun buurt in de komende jaren’, voegt Bettina de Jong, manager Wijkontwikkeling en Leefbaarheid voor Amsterdam Nieuw-West, toe. ‘Voor ons dus alle reden om hard te blijven werken aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid van de Wildemanbuurt. Niet alleen door de huizen opknapbeurten te geven of nieuwe woningen te bouwen, maar ook door samen met bewoners en partners zoals de gemeente, maatschappelijke organisaties en politie, te werken aan het verbeteren van de leefomstandigheden in de wijk. En door extra collega’s in de buurt in te zetten, zoals onze wijkbeheerders. Sommige verbeteringen zullen om een lange adem vragen, maar we laten we niet los. Daar blijven we samen stevig op inzetten. En dat gaat tot een betere buurt voor de bewoners leiden. Daar zijn we van overtuigd.’

Planning
Als alles volgens planning verloopt, start de sloop van de garageboxen en de bouw van de 2 woongebouwen begin 2024. In 2025 leveren we de nieuwbouw op.