Gelijke kansen voor alle bewoners met Nationaal Programma Samen Nieuw-West

28 maart 2023

Op donderdag 23 maart zette Eigen Haard, samen met andere partner-organisaties, haar handtekening onder het convenant Nationaal Programma Samen Nieuw-West. Het is een eerste, belangrijke stap naar een kansrijke toekomst voor alle bewoners van Amsterdam Nieuw-West. Het doel? Zorgen dat de kansen van kinderen die hier opgroeien over 20 jaar gelijk zijn aan die van kinderen elders in de stad.

Bezig met laden...


Een goede woning en prettige buurt als basisvoorwaarde

Eigen Haard draagt er als woningcorporatie aan bij dat alle bewoners van Nieuw-West een plek in hun buurt hebben om fijn te kunnen (blijven) wonen en samen te leven. Een plek die past bij hun levensfase, inkomen en gezinsgrootte. Goede woonruimte in een veilige en prettige buurt is namelijk een basisvoorwaarde om mee te kunnen doen in de maatschappij.

Bouwplannen
Eigen Haard werkt, met andere corporaties en partners in de wijk, al jaren hard om bewoners in Nieuw-West een fijne plek te bieden om te wonen en samen te leven. Een hoop buurten zijn al vernieuwd, en er staan nog veel bouwplannen op de planning. Dat geldt met name voor Geuzenveld-Slotermeer en Osdorp.

Dichtbij onze huurders
‘7000 huishoudens in Nieuw-West huren een huis van Eigen Haard. We zijn er trots op dat we al 60 jaar lang bijdragen aan hun woongeluk. Daarvoor investeren we in kwalitatief goede huizen en prettige buurten en staan we dicht bij onze huurders. Dat doen we samen met onze partners in de wijk,’ aldus Pim Hogenboom, directeur wonen bij Eigen Haard. ‘Met het Nationaal Programma Samen Nieuw-West verstevigen we die samenwerking, in het belang van alle bewoners van Nieuw-West.’

Weten bij wie je terecht kunt
‘Gelijke kansen,’ voegt Hogenboom toe, ‘zit hem in ogenschijnlijk kleine dingen die een groot verschil maken. Voor onze huurders betekent het bijvoorbeeld dat je op een rustige plek thuis of in de buurt je huiswerk kunt maken. Dat je met een veilig gevoel over straat kunt lopen, ook in het donker. Het betekent je buren kennen. Weten bij wie, of welke organisatie, je terechtkunt voor een praatje of hulp. Het betekent dat je weet wie je wijkbeheerder is. En dat je bij hem of haar terechtkunt in het wijkkantoor in je eigen wijk.’

‘Samen zijn wij Nieuw-West’
Het Nationaal Programma Samen Nieuw-West is een brede samenwerking met onder andere gemeente Amsterdam en het stadsdeel, de Rijksoverheid, Politie Amsterdam, andere corporaties, bewoners(organisaties) en lokale organisaties zoals Stichting Studiezalen en Stichting SAAAM.