3000 nieuwe woningen voor Geuzenveld-Slotermeer

22 maart 2023

Wie in Geuzenveld of Slotermeer woont, heeft het zeker gemerkt: de vernieuwing van deze buurten in Amsterdam Nieuw-West is in volle gang. De afgelopen jaren zijn er al veel woningen opgeknapt of gebouwd. En de vernieuwing gaat door. Want de komende 10 jaar komen er zo’n 3.000 nieuwe woningen en voorzieningen bij, zoals een jongerencentrum en buurtkamers. Eigen Haard draagt zo, samen met de gemeente en andere corporaties, bij aan het oplossen van het woningtekort. En aan gelijke kansen en woongeluk voor iedereen in Nieuw-West.

Bezig met laden...

Reinier van Dantzig (wethouder Woningbouw), Anke Huntjens (bestuurder Eigen Haard), Mohamed Acharki (bestuurder Rochdale), Anne Wilbers (bestuurder Stadgenoot) en Sandra Doevendans (stadsdeelbestuurder Nieuw-West) ondertekenden afspraken voor 4 bouwprojecten in Geuzenveld-Slotermeer.

Afspraken voor 4 projecten en 1700 woningen

Op 21 maart vierde Eigen Haard, samen met gemeente Amsterdam en woningcorporaties Rochdale en Stadgenoot, de ondertekening van de start van 4 bouwprojecten. Het gaat in totaal om de bouw van ruim 1700 woningen:

  • Jan de Louterbuurt Noord (Eigen Haard): nieuwbouw van ongeveer 110 woningen.
  • Lodewijk van Deysselbuurt (Rochdale): renovatie van ongeveer 650 woningen, nieuwbouw circa 1.200 woningen, bedrijfsruimte, jongerencentrum, school, gezinsopvang, buurtcentrum.
  • Thomas à Kempislocatie in Rousseaubuurt (Stadgenoot): nieuwbouw van ongeveer 85 sociale huurwoningen.
  • Struijckenkade (Rochdale en Stadgenoot): nieuwbouw van ongeveer 180 sociale huurwoningen en 130 middeldure huurwoningen.

Behoefte aan meer en verschillende soorten woningen

De extra woningen zijn hard nodig. In Geuzenveld-Slotermeer zijn er bijvoorbeeld te weinig huizen voor gezinnen, senioren en voor jongeren die graag in hun eigen buurt willen blijven wonen. Daarnaast komt er extra ruimte voor nieuwe voorzieningen en houden we rekening met ondernemers en bedrijven. Ook knapt de gemeente de openbare ruimte, zoals het groen en de straten, op. Voor huurders zijn het ingrijpende plannen. Daarom hebben ze belangrijke rol, en hebben ze meegedacht en soms ook gestemd over de plannen voor hun eigen buurt.

3000 nieuwe woningen én 1500 woningen opgeknapt

Ook andere corporaties, vastgoedpartijen en aannemers zijn partners in de vernieuwing. In totaal komen er de komende 10 jaar zo'n 3.000 nieuwe woningen in Geuzenveld-Slotermeer bij: 5000 nieuwbouw en 2000 sloop. Daarnaast worden er ook nog eens bijna 1500 woningen gerenoveerd. Eigen Haard maakt bijvoorbeeld plannen met de gemeente voor de vernieuwing van de Dichtersbuurt (430 extra woningen) en het Ruychaverkwartier (160 extra woningen). Een heel aantal projecten is bovendien al in aanbouw, zoals het Van Swietenhof met 37 extra woningen en de Kop Slotermeerlaan met 31 extra woningen.