Bewoners kiezen met sloop en nieuwbouw voor grondige vernieuwing van de Dichtersbuurt

15 september 2022

Bewoners van de Dichtersbuurt (Amsterdam Nieuw-West) kiezen voor sloop en nieuwbouw van hun buurt. Dat blijkt uit een enquête onder de huurders van Eigen Haard en Stadgenoot die door 60% van de 400 huishoudens is ingevuld. Zij konden kiezen uit twee mogelijkheden: volledige sloop en nieuwbouw of ook een gedeelte renovatie. Een ruime meerderheid van 69% kiest voor sloop. De gemeente Amsterdam en Eigen Haard werken op die basis het vernieuwingsplan voor de buurt verder uit, samen met de bewoners.

Dichtersbuurt 1
Dichtersbuurt 3
Dichtersbuurt 4
Dichtersbuurt 2
Bezig met laden...


Verschillende soorten woningen

Wethouder Reinier van Dantzig: “Veel bewoners van de Dichtersbuurt wonen er fijn, maar zijn niet tevreden over de kwaliteit van hun woning. Ze vinden de woningen te klein en hebben last van kou, tocht, vocht en geluidsoverlast. Zij kiezen nu voor een ingrijpende stap: sloop. Door de huizen te slopen, krijgt de buurt niet alleen meer woningen maar ook meer verschillende soorten woningen. Bovendien wordt de openbare ruimte opgeknapt. Dat is een verantwoordelijkheid die we als gemeente niet licht nemen. De Dichtersbuurt krijgt een kwaliteitsimpuls van jewelste.”

Vernieuwingsplan

De Dichtersbuurt telt nu en in de toekomst 426 sociale huurwoningen, daar komen 212 middeldure huurwoningen en 212 koopwoningen bij. Samen met bewoners maken de gemeente en Eigen Haard het vernieuwingsplan dit jaar af. De bewoners kennen de buurt als geen ander en weten wat er nodig is om daar straks nog prettiger te wonen. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om na de inspraak een investeringsbesluit te nemen. Na goedkeuring wordt de buurt vanaf 2025 stap voor stap aangepakt.

Leefbaarheid

Eigen Haard en de gemeente investeren ook in de leefbaarheid van de buurt. Dat is voor de komende 10 jaar vastgelegd in een sociaal pact. Imke Veltmeijer, projectontwikkelaar bij Eigen Haard, licht toe: “Om prettig te wonen heb je meer nodig dan alleen een kwalitatief goed huis. Daarom brengen we bewoners, ondernemers en partners in de wijk, zoals opbouworganisatie Eigenwijks, met elkaar in contact. Samen verbeteren we de sociale cohesie in de Dichtersbuurt. We stimuleren bewoners om zelf een bijdrage te leveren aan de buurt en ondersteunen hun initiatieven. Denk aan een wekelijkse buurtmaaltijd, een formulierencafé en prikacties, allemaal voor en door bewoners.”

Ingrijpende plannen

Voor de bewoners zijn het ingrijpende plannen. Alle huurders moeten hun huis uit. Bewoners mogen zelf kiezen of ze weer terugkeren naar de buurt of dat ze permanent ergens anders gaan wonen. In beide gevallen kunnen ze ongeveer 1,5 jaar voor de start van de werkzaamheden met verhuisvergoeding en voorrang verhuizen in de regio Amsterdam.