Renovatie Aquarius van start

29 oktober 2021

Bewoners die na de renovatie terugkeren naar de flat Aquarius in Amstelveen hebben het officiële startschot gegeven voor de renovatie. In 2023 is de vernieuwde Aquarius aan de Watercirkel een duurzame flat met 182 woningen.

Het renovatieplan voor de Aquarius is het resultaat van een intensieve samenwerking met bewoners, de Bewonersraad Amstelveen, de gemeente Amstelveen, bouwer ERA Contour en woningcorporatie Eigen Haard. Het gebouw krijgt meer woningen en een andere indeling die de flat intiemer maakt. De woningen zijn gevarieerder in oppervlakte en indeling zodat het voor verschillende huishoudens geschikt is. De uitstraling van de nieuwe Aquarius is modern, transparant en vriendelijk.

Met bewoners voor bewoners

‘We hebben de afgelopen jaren veel met bewoners gesproken over wat er moet gebeuren met de Aquarius’, zegt Bert Halm, bestuurder bij Eigen Haard. ‘We willen dat deze flat een mooie woon- en samenleefplek wordt. We hebben ook geleerd van de afgelopen periode. Samen met de gemeente en bewoners zetten we onze schouders onder onze nieuwe bewonersgerichte werkwijze onder het motto ‘Samen komen we verder!’

Wethouder Rob Ellermeijer van de gemeente Amstelveen stemt daarmee van harte in. ‘Ik ben heel blij dat we hier staan. Het is belangrijk dat bewoners na de renovatie een leefbare en betaalbare woonplek hebben. Een duurzame woonplek die voorzien is van moderne installaties voor goed wooncomfort.’

Bouwer te gast in de buurt

De bouwer probeert tijdens het slopen zoveel mogelijk materialen behouden voor hergebruik in de Aquarius of in andere woningen. ‘Omwonenden hebben al gemerkt dat we gestart zijn met slopen en boren, zegt Michel Ouwens van ERA Contour. ‘We zijn te gast in de buurt. We proberen daarom de overlast zo klein mogelijk te houden en zorgen dat omwonenden weten wat ze kunnen verwachten. We willen straks een mooie vernieuwde Aquarius opleveren die goed is voor haar bewoners en een verrijking voor de buurt.‘

Website voor omwonenden

Bouwer ERA Contour informeert omwonenden via nieuwsbrieven en de website www.eracontourbouwt.nl/projecten/aquarius. Op de site, en op de bouwplaats staat hoe de aannemer bereikbaar is voor omwonenden.


kijk voor meer informatie op www.eigenhaard.nl/aquarius.