Richtlijnen facturen

Het is belangrijk dat uw facturen de juiste informatie bevatten, zodat wij u op tijd kunnen betalen. Op deze pagina leest u wat u, naast de wettelijke factuureisen, op de factuur moet vermelden. Wij maken onderscheid tussen algemene facturen, facturen voor nieuwbouw- en renovatieprojecten en facturen voor Verenigingen van Eigenaren (VVE's) en overige administraties.

Algemene facturen voor Woningstichting Eigen Haard

Uw factuur moet de volgende gegevens bevatten:

 • Het ordernummer (in geval van een inkooporder) of referentienummer (bij het ontbreken van een inkooporder). Dit nummer krijgt u van uw opdrachtverstrekker bij Eigen Haard. Hebt u geen ordernummer ontvangen, neem dan contact op met de opdrachtverstrekker en vraag een ordernummer.
 • De correcte tenaamstelling van het Eigen Haard (sub)bedrijf en de opdrachtverstrekker binnen Eigen Haard
 • Een omschrijving en het aantal van de geleverde zaken of diensten
 • Het btw-identificatienummer van Eigen Haard in geval van verlegging van de btw.
 • Als bijlage - bij facturen op basis van een technische order - de opdrachtbon en/of opleverformulieren.

Alleen digitale facturen in PDF formaat

U kunt uw facturen alleen digitaal aanleveren en uitsluitend in PDF formaat, via digitalefacturen@eigenhaard.nl. Ontvangt u uw orders via ons Leveranciersportaal (betreft leveranciers dagelijks onderhoud en mutatieonderhoud)? Dan dient u de factuur in via het Leveranciersportaal.

Facturen voor nieuwbouw- en renovatieprojecten

 • Adressering: Eigen Haard, t.a.v. Projectadministratie
 • De projectnaam
 • Het projectnummer
 • Het opdrachtnummer
 • Contactpersoon bij Eigen Haard

Facturen voor VVE'en en overige administraties

 • Adressering: t.a.v. naam VVE, deelneming of bedrijf
 • Contactpersoon

Btw-verlegging en stortingen op de g-rekening

De Belastingdienst heeft ons aangemerkt als een 'eigenbouwer' in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Dit kan gevolgen hebben voor uw facturatie aan ons. Lees er hier meer over.

Zorg voor alle benodigde gegevens

Voor het efficiënt verwerken van uw facturen is het belangrijk dat u de richtlijnen strikt toepast. Heeft u de benodigde gegevens niet bij de opdrachtverstrekking ontvangen? Vraag er dan zelf naar.

Factuurcontrole

Bij ontvangst van de factuur controleren wij of uw factuur voldoet aan de factuurvereisten. Als de factuur niet voldoet, kunnen wij de originele factuur terugsturen. U moet deze dan aanvullen met de gevraagde factuurvereisten.

Betaaltermijn

Uw factuur wordt pas betaald als hiervoor goedkeuring is gegeven door de verantwoordelijke budgethouder(s) van Eigen Haard en de vervaldatum in ons financiële systeem is bereikt. De vervaldatum in het financiële systeem hoeft niet per se overeen te komen met de door u aangegeven vervaldatum op de factuur. Wilt u na de vervaldatum de status weten van uw factuur? Neem dan contact met ons op.

Vragen?

Neem contact op met uw contactpersoon bij Eigen Haard of met het crediteurenteam van het Shared Service Center Financiën via crediteuren@eigenhaard.nl of (020) 6 801 801.

Wij stellen geen prijs op acquisitie en nemen deze niet in behandeling.

Bijlage

Download onze algemene inkoopvoorwaarden
(PDF, 214 KB)